Thông Báo Chuyên Mục Mới!

Kính thưa Qúy Vị,
Phần xem sơ lượt Tử Vi năm Kỷ Hợi 2019 đã được chúng tôi phát hành. Phần tử vi này gồm có 108 trang bao gồm cả nam và nữ, từ 17 tuổi đến 70 tuổi để quý vị tham khảo trước thềm măm mới, mỗi độ xuân về. Quý vi có thể xem sơ qua tình duyên, công danh, sự nghiệp, sức khỏe, sao hạn trong năm mới Kỷ Hợi 2019 này như thể nào, để thuận việc cúng sao cầu an cho bản thân và gian đình.

Qúy vị hãy cố gắng chia sẽ trang Xemtuong.net lên Facebook để nhiều người biết và chúng tôi sẽ tiếp tục phát triển nhiều ứng đụng hay để phục vụ quý vị.

Trân Trọng!
XemTuong.net

Mệnh Thân :
1/ - SÁT, PHÁ, THAM hội TỬ, PHỦ, VŨ, TƯỚNG.
2/ - LỘC, MÃ, QUANG, QUÍ, TẢ, HỮU.
Phú đoán : Ngôi cao chức trọng CÔNG HẦU
Mệnh phùng SÁT, VŨ ở đầu Ngọ cung.
SÁT, VŨ không đóng Ngọ cung, không ấn phong hầu, nhưng ở Dậu cung, chả cần công hầu, nhưng ông này có danh tiếng trong hoàn võ về nghề hàng hải.
Phúc đức : PHỦ, TƯỚNG, QUANG, QUÍ đắc địa, hội TƯỚNG, ẤN LỘC, MÃ, LONG,
PHƯỢNG. Cung Tỵ có THAM-LANG chiếu xuống sao HOẢ tinh ở phúc đức : gọi là "THAM linh tinh thủ cái thế anh hùng".
Quan lộc : TỬ, PHÁ phùng TẢ, HỮU, THAI, TỌA, vững trãi bệ vệ, khác nào có vua có tướng.
KIẾP ở Mệnh, KHÔNG ở Quan-lộc hãm địa, chúng đi vời SÁT, PHÁ lại càng tốt, hung tinh đắc địa phát đã như lôi.
Tài: THAM, LIÊM, Tỵ Hợi là tù tinh, ngoài có KIẾP, KHÔNG chiếu, đồng tiền tụ tán thường thường, số phi thường, thời đồng tiền ra vào cũng phi thường, chẳng có gì là lạ.
Thiên di : LỘC phùng TƯỚNG, ẤN, QUANG, QUÍ. Ra đường vua biết mặt chúa bíêt tên.

Ách : Âm ngộ RIÊU, KỴ, hỏng một mắt.
Mệnh, Thân có KIẾP, KHÔNG cung Tài có MÃ, cung Giải ách có HÌNH, KỴ nên bị tật một bàn chân.
Sao gián tiếp ảnh hưởng.
Thân chủ: THIÊN-CƠ, ở Điền trạch gập ĐÀO, HỒNG, KHÔI, VIỆT, XƯƠNG, KHÚC (tốt)
Mệnh chủ : CỰ MÔN, CỰ ở Tử-Tức có ĐÀO, HỒNG, ngộ LỘC (tốt).
Số Trung thọ đến đại hạn, Aùch cung ngộ ĐÀO, HỒNG, CƠ, KỴ thời chết.
Số PHI-THƯỜNG
Tay trắng làm nên triệu-phú.

Số công hầu.
Phúc, Lộc, Thọ, Khang, Ninh
Mệnh, Thân, Quan, Di, Tài.
1) TỬ, PHỦ, VŨ, TƯỚNG phùng TẢ, HỮU
2) LỘC, MÃ, phùng KHỐC, KHÁCH
3) XƯƠNG, KHÚC, TƯỚNG, ẤN ngộ HOÁ, QUYỀN.
Phúc đức
1) PHÁ QUÂN cư Ngọ.
2) LONG, PHƯỢNG, QUANG, QUÍ, LONG, HỔ, THAM, CÁO.
3) LƯỠNG TƯỚNG, THIÊN TƯỚNG, TƯỚNG QUÂN chiếu.
Số văn võ toàn tài, đủ cả Phúc, Lộc, Thọ.
Cung Phúc đức : Quyền khuynh thiên hạ, hiềm ngộ TRIỆT LỘ ( PHÁ QUÂN phùng TRIỆT tối kỵ) nhiều phen cầm quân gặp nguy iểm, phải bỏ cả quê hương, họ hàng anh em ly tán ( phá đoán : PHÁ ­QUÂN Tí Ngọ trưởng siêu lưu)
Tử tức: THIÊN LƯƠNG, KHÔI, VIỆT, TẤU THƯ, ÂM, DƯƠNG đắc địa chiếu. Con cái điều sang trọng quyền qui.
Tặt ách KIẾP, KHÔNG, THIÊN KHÔNG đắc địa, và SONG HAO. Cung Giải ách vững trãi, đối với Mệnh qui cách nên được thọ ngoài 80 tuổi.
Đặc- điểm : Thân Mệnh đồng cung cách: mà có toàn qui tính chíêu Thân Mệnh, thời là người đa mưu túc trí, đường đời những việc phi thường ít người sánh kịp.
Số trung ­ lưu
Phúc đức, Mệnh, Thân, Quan, Di, Tài:
1) CỰ NHẬT, CƠ LƯƠNG, LONG PHƯỢNG, LỘC, MẢ.
2) RIÊU Y đắc LONG, PHƯỢNG.
Thiếu niên vất vả: SONG HAO và TRIỆT LỘ.
Quan lộc có TUẦN KHÔNG, mà không có chính tinh, nên cuộc làm ăn được bền, giữ nghề nghiệp cho đến phút cuối cùng.
Người này chỉ có tiếng tăm danh dá, còn giầu sang tột bực thời không có là vì: lạc cả Tam
HOÁ, KIẾP, KHÔNG, KINH, ĐÀ hãm địa chiến Thân Mệnh.
Tại sao TRIỆT lộ phùng MÃ mà không quê?
Là vì: SONG HAO chế bớt cái hung hãn của TRIỆT.
CỰ NHẬT phùng THIÊN MÃ : KHỐC KHÁCH rất đẹp, hiềm TRIỆT lộ, nếu không, làm nhà ngoại giao có tài. THÁI-DƯƠNG ngộ HÌNH RIÊU tối kỵ; nhưng có HAO, TRIỆT cản đỡ, nên hay đau mắt ; mặc dầu ông này chuyên môn chữa thuốc đau mắt .

SỐ hạ ­ cách
Mệnh vô chính diệu, đắc tam KHÔNG( mà vô vị)
Phúc, Mệnh, Thân, Quan, Di, Taì:
CỰ, NHẬT, ĐỒNG, LƯƠNG, KHOA, QUYỀN, LỘC hội ĐÀO, HỒNG, TƯỚNG, ẤN ( thượng cách)
Trái lại thành hạ cách là vì:
1/ HỒNG ngộ KIẾP ở Mệnh
2/ Nội BINH ( phục binh) ngoạiTƯỚNG ( Tướng Quân)
3/ ÂM, DƯƠNH hãm địa ngộ CỎ, QUẢ, HÌNH RIÊU.
Người này thọ là vì TUẦN đắc địa án giữ Mệnh viên, và chả bớt hung hãn của sao KIẾP.
Hơn nữa có nhiều Phúc tinh chiếu.
Phúc-đức : ÂM, DƯƠNG hội HOÁ, KHOA, ngoại có THIÊN, NGUYỆT, và PHÚC ĐỨC chiếu; dẫu chẳng oai hùng nhưng không phải là Phúc bạc.( Số nghèo, nhưng lương thiện, đứng đắn, vợ con đầy đủ)
Sao gián tiếp ảnh-hưởng.
Mệnh chủ. CỰ MÔN ngộ QUYỀN ở Quan lộc (tốt)
Thân chủ, THIÊN TƯỚNG ngộ TẢ, HỮU ở cung Nô(người che chở giúp đỡ , tốt)
Mệnh vô chính hiệu, đắc tam không.
Mệnh :
1) ĐỊA-KHÔNG, THIÊN-KHÔNG, TUẦN-KHÔNG.
2) THÁI-DƯƠNG, cư ngọ ngộ ĐÀO-HOA ở cung quan lộc.
3) Mệnh, thân: CƠ, NGUYỆT, ĐỒNG, LƯƠNG hội ĐÀO, HỒNG, KHOA, QUYỀN, LỘC,
TƯỚNG, ẤN, THAI TOẠ
Phúc đức: THIÊN ĐỒNG hội TƯỚNG, ẤN, THAI, TOẠ, KHOA QUYỀN, LỘC, HÒÂNG,
HỶ, TRÀNG-SINH, ĐẾ-VƯỢNG
Số không được thọ đến thất tuần (70) là vì:
ĐỊA-KIẾP thủ mệnh ngoại có ĐÀO, HỒNG, HÌNH, RIÊU chiếu.
Aùch THAM-LANG phùng KỴ và Thân Mệnh ngộ sao BỆNH, BỆNH-PHỦ và ĐỊA-KIẾP
nên về già đau chân, phải chống gậy.
Đặc điểm : THÁI DƯƠNG ngộ THIẾU DƯƠNG,
THÁI ÂM ngộ THIẾU ÂM
Số đủ cả giàu sang, quyền qui, làm đến Nhất-phẩm
Sao gián tiếp ảnh hưởng
Thân chủ: THIÊN CƠ (ở THIÊN DI)
Mêïnh chủ: VŨ KHÚC ( ở điền trạch)
Hai sao đầu gập nhiều sao tốt, nên càng tăng vẻ đài các phú quí

MỆNH vô chính diệu, đắc tam KHÔNG

2/ XƯƠNG, KHÚC, THAI, TOẠ, ĐÀO-HỒNG, ẢT, HỮU, KHOA, QUYỀN, LỘC và THÁI
PHỤ, PHONG CÁO
Phúc đức : THÁI-DƯƠNG đắc địa, hội ĐÀO, HỒNG, QUYỀN, LỘC
Tử túc: SÁT, PHÁ, THAM, hội LONG, PHƯỢNG, LỘC, MÃ:con hay, niềm KỴ, HÌNH,
TANG, HỔ, KHÔNG, KIẾP: tiền đầu bất lợi, nếu muộn thời hay
Đàn-bà: THIÊN LƯƠNG thủ mệnh là thượng cách Sao gián tiếp ảnh-hưởng
Thân chủ: THIÊN-ĐỒNG ( chủ phúc, thọ) ở mệnh (rất tốt)
Mệnh chủ: VĂN-KHÚC, ở cung phu hội ĐÀO, HỒNG, QUYỀN LỘC (tốt).
Số Hồng ­ nhan mệnh bạc
Thân,Mệnh, Quan, Di, Tài
1) CƯ, NHẬT, ĐỒNG, ÂM
2) ĐÀO, HỒNG, QUYỀN, LỘC, THAI, TOẠ, KHÔI ,VIỆT.
3) CỰ MÔN cư Tí, hội TRÀNG SINH, ĐẾ VƯỢNG
Phúc-đức : ĐỒNG-LƯƠNG cư dân phùng KHÔI, VIỆT
                :ÂM-DƯƠNG, KHÔI, VIỆT, ngộ HOÁ-QUYỀN
                :PHỦ phùng LỘC, MÃ, TƯỚNG, ẤN
Số thượng cách trái lại hồng-nhan mệnh bạc
Là vì: Phúc, Mệnh, Thân: ngộ KIẾP, KHÔNG, KINH, ĐÀ( tuổi Hợi kỵ sao KINH, ĐÀ)
ĐÀO HOA thủ mệnh tối kỵ(nam vi hô, nữ vi tỵ)
Khi đắc thời: chồng hay, con đẹp, giầu sang tột bực . Người này tài hoa đủ vẻ : văn-chuơng thơ phú, dờn hay, cờ cao(THIÊN, KHÔNG ngộ ĐÀO, HỒNG)
KIẾP, KHÔNG, KÍNH, ĐÀ, đắc địa phát như lôi mà xuống : cũng như lôi
Năm Mão(29 tuổi) hạn LỘC, MÃ, TƯỚNG,ẤN phùng TRIỆT. Ngoài có XƯƠNG, KỴ,
TANG, ĐẦU chiếu: chồng con chết cửa nhà phá tan, truỵ lạc, nay ở hồng lâu, mai lại vào than lí hậu hiện hút vào lửa-đảo bị tù(nam tị 81 tuổi)vì có SÁT, PHÁ, THAM hãm địa vái TANG, HỔ,
KỴ, TUẾ
Đến Kỷ-Sửu(39 tuổi) gập THAM, LIÊM hãm địa ngộ KHỐC, HƯ, THƯỚNG, SỨ, MÃ ngộ
TRIỆT, và Đại Tiểu hạn trùng phùng, tuyệt mệnh
Lai thêm cả THIÊN, GIẢI và GIẢI THẦN, TẢ, HỮU càng giúp cho chồng từ giã cõi đời trần ai.
Số HỒNG-NHAN mệnh bạc

Số yểu tử
Thân mệnh đồng cung cách.
1./- TỬ , PHỦ , PHÁ, THAM, hội KIẾP, KHÔNG , KÌNH, ĐÀ, KHỐC, HƯ, MA,Õ HỔ và THÁI- TUẾ.
Cung Quan Lộc :HAO , PHÁ, ngộ HOẢ tinh.
Cung phúc-đức: TANG , HỔ , KÌNH, ĐÀ , KHỐC ,HƯ, KHÔNG, KIẾP.
Đẻ thiếu tháng, chết ngay sao khi lọt lòng mẹ.
Mệnh: THIÊN - GIẢI, GIẢI- THẦN , TẢ, HỮU chiếu: tại càng mạnh chết.
Vì:TẢ, HỮU,hội hung tinh, lại càng giúp trợ thêm các sự xấu: vàø THIÊN- GIẢI, GIẢI- THẦN càng ủng hộ cho hết nợ trần tục.

HẾT


thước thang thiên mục trò quý tỵ trúc trước tu van phong thuy tu vi Các cặp cung hoàng đạo khó hạnh tu vi Những cung hoàng đạo nữ con trai tu vi dau so tuổi thìn cung bạch dương xem so dien thoai Sao Liêm Trinh ở cung mệnh xem tướng bàn tay xem tử vi phong thủy phòng ngủ cho người xong dat 12 con giap Hội Rước Thần Nông đường trí tuệ bán nhà liền kề an hưng bát phong thủy hoa hướng dương hướng nhà cho người mệnh Ly xem tử vi Phụ nữ tuổi nào mê trai đẹp đường hôn nhân hướng kê giường nằm hình xăm henna Thuyen đàn ông có nốt ruồi ở bộ phận sinh xem tướng đàn bà khắc chồng bói ngày sinh Thanh Long Bạch Hổ Xem Tử Vi Hai người tuổi Tuất có hợp nhau tu vi Top 4 con giáp có số thành vòng eo sao lưu niên văn tinh gia tiên m o Đinh Tỵ Trùng mậu toci">cuộc đời hình xăm hợp với mệnh thổ Cách bố trí phòng ngủ cửa ra vào và cửa sổ lá số tử vi thắng sao bach ho o cung menh