Thông Báo Chuyên Mục Mới!

Kính thưa Qúy Vị,
Phần xem sơ lượt Tử Vi năm Kỷ Hợi 2019 đã được chúng tôi phát hành. Phần tử vi này gồm có 108 trang bao gồm cả nam và nữ, từ 17 tuổi đến 70 tuổi để quý vị tham khảo trước thềm măm mới, mỗi độ xuân về. Quý vi có thể xem sơ qua tình duyên, công danh, sự nghiệp, sức khỏe, sao hạn trong năm mới Kỷ Hợi 2019 này như thể nào, để thuận việc cúng sao cầu an cho bản thân và gian đình.

Qúy vị hãy cố gắng chia sẽ trang Xemtuong.net lên Facebook để nhiều người biết và chúng tôi sẽ tiếp tục phát triển nhiều ứng đụng hay để phục vụ quý vị.

Trân Trọng!
XemTuong.net

Mệnh Thân :
1/ - SÁT, PHÁ, THAM hội TỬ, PHỦ, VŨ, TƯỚNG.
2/ - LỘC, MÃ, QUANG, QUÍ, TẢ, HỮU.
Phú đoán : Ngôi cao chức trọng CÔNG HẦU
Mệnh phùng SÁT, VŨ ở đầu Ngọ cung.
SÁT, VŨ không đóng Ngọ cung, không ấn phong hầu, nhưng ở Dậu cung, chả cần công hầu, nhưng ông này có danh tiếng trong hoàn võ về nghề hàng hải.
Phúc đức : PHỦ, TƯỚNG, QUANG, QUÍ đắc địa, hội TƯỚNG, ẤN LỘC, MÃ, LONG,
PHƯỢNG. Cung Tỵ có THAM-LANG chiếu xuống sao HOẢ tinh ở phúc đức : gọi là "THAM linh tinh thủ cái thế anh hùng".
Quan lộc : TỬ, PHÁ phùng TẢ, HỮU, THAI, TỌA, vững trãi bệ vệ, khác nào có vua có tướng.
KIẾP ở Mệnh, KHÔNG ở Quan-lộc hãm địa, chúng đi vời SÁT, PHÁ lại càng tốt, hung tinh đắc địa phát đã như lôi.
Tài: THAM, LIÊM, Tỵ Hợi là tù tinh, ngoài có KIẾP, KHÔNG chiếu, đồng tiền tụ tán thường thường, số phi thường, thời đồng tiền ra vào cũng phi thường, chẳng có gì là lạ.
Thiên di : LỘC phùng TƯỚNG, ẤN, QUANG, QUÍ. Ra đường vua biết mặt chúa bíêt tên.

Ách : Âm ngộ RIÊU, KỴ, hỏng một mắt.
Mệnh, Thân có KIẾP, KHÔNG cung Tài có MÃ, cung Giải ách có HÌNH, KỴ nên bị tật một bàn chân.
Sao gián tiếp ảnh hưởng.
Thân chủ: THIÊN-CƠ, ở Điền trạch gập ĐÀO, HỒNG, KHÔI, VIỆT, XƯƠNG, KHÚC (tốt)
Mệnh chủ : CỰ MÔN, CỰ ở Tử-Tức có ĐÀO, HỒNG, ngộ LỘC (tốt).
Số Trung thọ đến đại hạn, Aùch cung ngộ ĐÀO, HỒNG, CƠ, KỴ thời chết.
Số PHI-THƯỜNG
Tay trắng làm nên triệu-phú.

Số công hầu.
Phúc, Lộc, Thọ, Khang, Ninh
Mệnh, Thân, Quan, Di, Tài.
1) TỬ, PHỦ, VŨ, TƯỚNG phùng TẢ, HỮU
2) LỘC, MÃ, phùng KHỐC, KHÁCH
3) XƯƠNG, KHÚC, TƯỚNG, ẤN ngộ HOÁ, QUYỀN.
Phúc đức
1) PHÁ QUÂN cư Ngọ.
2) LONG, PHƯỢNG, QUANG, QUÍ, LONG, HỔ, THAM, CÁO.
3) LƯỠNG TƯỚNG, THIÊN TƯỚNG, TƯỚNG QUÂN chiếu.
Số văn võ toàn tài, đủ cả Phúc, Lộc, Thọ.
Cung Phúc đức : Quyền khuynh thiên hạ, hiềm ngộ TRIỆT LỘ ( PHÁ QUÂN phùng TRIỆT tối kỵ) nhiều phen cầm quân gặp nguy iểm, phải bỏ cả quê hương, họ hàng anh em ly tán ( phá đoán : PHÁ ­QUÂN Tí Ngọ trưởng siêu lưu)
Tử tức: THIÊN LƯƠNG, KHÔI, VIỆT, TẤU THƯ, ÂM, DƯƠNG đắc địa chiếu. Con cái điều sang trọng quyền qui.
Tặt ách KIẾP, KHÔNG, THIÊN KHÔNG đắc địa, và SONG HAO. Cung Giải ách vững trãi, đối với Mệnh qui cách nên được thọ ngoài 80 tuổi.
Đặc- điểm : Thân Mệnh đồng cung cách: mà có toàn qui tính chíêu Thân Mệnh, thời là người đa mưu túc trí, đường đời những việc phi thường ít người sánh kịp.
Số trung ­ lưu
Phúc đức, Mệnh, Thân, Quan, Di, Tài:
1) CỰ NHẬT, CƠ LƯƠNG, LONG PHƯỢNG, LỘC, MẢ.
2) RIÊU Y đắc LONG, PHƯỢNG.
Thiếu niên vất vả: SONG HAO và TRIỆT LỘ.
Quan lộc có TUẦN KHÔNG, mà không có chính tinh, nên cuộc làm ăn được bền, giữ nghề nghiệp cho đến phút cuối cùng.
Người này chỉ có tiếng tăm danh dá, còn giầu sang tột bực thời không có là vì: lạc cả Tam
HOÁ, KIẾP, KHÔNG, KINH, ĐÀ hãm địa chiến Thân Mệnh.
Tại sao TRIỆT lộ phùng MÃ mà không quê?
Là vì: SONG HAO chế bớt cái hung hãn của TRIỆT.
CỰ NHẬT phùng THIÊN MÃ : KHỐC KHÁCH rất đẹp, hiềm TRIỆT lộ, nếu không, làm nhà ngoại giao có tài. THÁI-DƯƠNG ngộ HÌNH RIÊU tối kỵ; nhưng có HAO, TRIỆT cản đỡ, nên hay đau mắt ; mặc dầu ông này chuyên môn chữa thuốc đau mắt .

SỐ hạ ­ cách
Mệnh vô chính diệu, đắc tam KHÔNG( mà vô vị)
Phúc, Mệnh, Thân, Quan, Di, Taì:
CỰ, NHẬT, ĐỒNG, LƯƠNG, KHOA, QUYỀN, LỘC hội ĐÀO, HỒNG, TƯỚNG, ẤN ( thượng cách)
Trái lại thành hạ cách là vì:
1/ HỒNG ngộ KIẾP ở Mệnh
2/ Nội BINH ( phục binh) ngoạiTƯỚNG ( Tướng Quân)
3/ ÂM, DƯƠNH hãm địa ngộ CỎ, QUẢ, HÌNH RIÊU.
Người này thọ là vì TUẦN đắc địa án giữ Mệnh viên, và chả bớt hung hãn của sao KIẾP.
Hơn nữa có nhiều Phúc tinh chiếu.
Phúc-đức : ÂM, DƯƠNG hội HOÁ, KHOA, ngoại có THIÊN, NGUYỆT, và PHÚC ĐỨC chiếu; dẫu chẳng oai hùng nhưng không phải là Phúc bạc.( Số nghèo, nhưng lương thiện, đứng đắn, vợ con đầy đủ)
Sao gián tiếp ảnh-hưởng.
Mệnh chủ. CỰ MÔN ngộ QUYỀN ở Quan lộc (tốt)
Thân chủ, THIÊN TƯỚNG ngộ TẢ, HỮU ở cung Nô(người che chở giúp đỡ , tốt)
Mệnh vô chính hiệu, đắc tam không.
Mệnh :
1) ĐỊA-KHÔNG, THIÊN-KHÔNG, TUẦN-KHÔNG.
2) THÁI-DƯƠNG, cư ngọ ngộ ĐÀO-HOA ở cung quan lộc.
3) Mệnh, thân: CƠ, NGUYỆT, ĐỒNG, LƯƠNG hội ĐÀO, HỒNG, KHOA, QUYỀN, LỘC,
TƯỚNG, ẤN, THAI TOẠ
Phúc đức: THIÊN ĐỒNG hội TƯỚNG, ẤN, THAI, TOẠ, KHOA QUYỀN, LỘC, HÒÂNG,
HỶ, TRÀNG-SINH, ĐẾ-VƯỢNG
Số không được thọ đến thất tuần (70) là vì:
ĐỊA-KIẾP thủ mệnh ngoại có ĐÀO, HỒNG, HÌNH, RIÊU chiếu.
Aùch THAM-LANG phùng KỴ và Thân Mệnh ngộ sao BỆNH, BỆNH-PHỦ và ĐỊA-KIẾP
nên về già đau chân, phải chống gậy.
Đặc điểm : THÁI DƯƠNG ngộ THIẾU DƯƠNG,
THÁI ÂM ngộ THIẾU ÂM
Số đủ cả giàu sang, quyền qui, làm đến Nhất-phẩm
Sao gián tiếp ảnh hưởng
Thân chủ: THIÊN CƠ (ở THIÊN DI)
Mêïnh chủ: VŨ KHÚC ( ở điền trạch)
Hai sao đầu gập nhiều sao tốt, nên càng tăng vẻ đài các phú quí

MỆNH vô chính diệu, đắc tam KHÔNG

2/ XƯƠNG, KHÚC, THAI, TOẠ, ĐÀO-HỒNG, ẢT, HỮU, KHOA, QUYỀN, LỘC và THÁI
PHỤ, PHONG CÁO
Phúc đức : THÁI-DƯƠNG đắc địa, hội ĐÀO, HỒNG, QUYỀN, LỘC
Tử túc: SÁT, PHÁ, THAM, hội LONG, PHƯỢNG, LỘC, MÃ:con hay, niềm KỴ, HÌNH,
TANG, HỔ, KHÔNG, KIẾP: tiền đầu bất lợi, nếu muộn thời hay
Đàn-bà: THIÊN LƯƠNG thủ mệnh là thượng cách Sao gián tiếp ảnh-hưởng
Thân chủ: THIÊN-ĐỒNG ( chủ phúc, thọ) ở mệnh (rất tốt)
Mệnh chủ: VĂN-KHÚC, ở cung phu hội ĐÀO, HỒNG, QUYỀN LỘC (tốt).
Số Hồng ­ nhan mệnh bạc
Thân,Mệnh, Quan, Di, Tài
1) CƯ, NHẬT, ĐỒNG, ÂM
2) ĐÀO, HỒNG, QUYỀN, LỘC, THAI, TOẠ, KHÔI ,VIỆT.
3) CỰ MÔN cư Tí, hội TRÀNG SINH, ĐẾ VƯỢNG
Phúc-đức : ĐỒNG-LƯƠNG cư dân phùng KHÔI, VIỆT
                :ÂM-DƯƠNG, KHÔI, VIỆT, ngộ HOÁ-QUYỀN
                :PHỦ phùng LỘC, MÃ, TƯỚNG, ẤN
Số thượng cách trái lại hồng-nhan mệnh bạc
Là vì: Phúc, Mệnh, Thân: ngộ KIẾP, KHÔNG, KINH, ĐÀ( tuổi Hợi kỵ sao KINH, ĐÀ)
ĐÀO HOA thủ mệnh tối kỵ(nam vi hô, nữ vi tỵ)
Khi đắc thời: chồng hay, con đẹp, giầu sang tột bực . Người này tài hoa đủ vẻ : văn-chuơng thơ phú, dờn hay, cờ cao(THIÊN, KHÔNG ngộ ĐÀO, HỒNG)
KIẾP, KHÔNG, KÍNH, ĐÀ, đắc địa phát như lôi mà xuống : cũng như lôi
Năm Mão(29 tuổi) hạn LỘC, MÃ, TƯỚNG,ẤN phùng TRIỆT. Ngoài có XƯƠNG, KỴ,
TANG, ĐẦU chiếu: chồng con chết cửa nhà phá tan, truỵ lạc, nay ở hồng lâu, mai lại vào than lí hậu hiện hút vào lửa-đảo bị tù(nam tị 81 tuổi)vì có SÁT, PHÁ, THAM hãm địa vái TANG, HỔ,
KỴ, TUẾ
Đến Kỷ-Sửu(39 tuổi) gập THAM, LIÊM hãm địa ngộ KHỐC, HƯ, THƯỚNG, SỨ, MÃ ngộ
TRIỆT, và Đại Tiểu hạn trùng phùng, tuyệt mệnh
Lai thêm cả THIÊN, GIẢI và GIẢI THẦN, TẢ, HỮU càng giúp cho chồng từ giã cõi đời trần ai.
Số HỒNG-NHAN mệnh bạc

Số yểu tử
Thân mệnh đồng cung cách.
1./- TỬ , PHỦ , PHÁ, THAM, hội KIẾP, KHÔNG , KÌNH, ĐÀ, KHỐC, HƯ, MA,Õ HỔ và THÁI- TUẾ.
Cung Quan Lộc :HAO , PHÁ, ngộ HOẢ tinh.
Cung phúc-đức: TANG , HỔ , KÌNH, ĐÀ , KHỐC ,HƯ, KHÔNG, KIẾP.
Đẻ thiếu tháng, chết ngay sao khi lọt lòng mẹ.
Mệnh: THIÊN - GIẢI, GIẢI- THẦN , TẢ, HỮU chiếu: tại càng mạnh chết.
Vì:TẢ, HỮU,hội hung tinh, lại càng giúp trợ thêm các sự xấu: vàø THIÊN- GIẢI, GIẢI- THẦN càng ủng hộ cho hết nợ trần tục.

HẾT


Sao Mộc đục Hội Minh Hương tại Huế thế nước quanh nhà uống hòa mơ thấy dòng nước độ dài đốt ngón tay út tiết lộ gì Hội Đền Chiêu Trưng tỉnh Hà Tĩnh Hoa trÃƒÆ dấu hiệu mất của trên tướng mặt hình xăm trong phong thủy sơn hạ hỏa số đào hoa của người tuổi tý nhân tướng học tính xấu của cung hoàng đạo cung song tử và thiên bình văn khấn Ông Táo chầu trời ngày 23 coi tướng nam giới câu nói vượng phu ích tử là gì bộ tứ sát thủ Thành tu vi Phong thủy về ban công và tài vận bố trí nhà ở theo phong thủy nha tien tri những điều không nên làm trong tháng cô mơ thấy mình khỏa thân các nhóm máu quá coi trọng tử vi ma kết nhóm máu ab Xem tử vi de con chó số mấy hộp Yêu đơn phương một người nghĩa là Hội Làng Giáp Lục Ông Táo chầu trời ngày 23 tháng Chạp Thần tự cung song tử và bò cạp Hội Minh Hương vườn tượng Phật ý nghĩa các loài hoa cẩm tú cầu diện tích phòng ngủ bao nhiêu nữ mệnh kiêng đốt ảnh Tình duyên của người tuổi Mùi nhóm máu cách tính can chi của giờ Ý nghĩa sao Phục Binh c atilde university of delhi cách mua nhà chung cư Quy tắc sống của cung hoàng đạo cách bài trí bếp theo phong thủy