Quẻ Bài Cửu Huyền Thất Tổ

Tâm Thành Cảm Ứng


Xin Quý Vị Rửa Tay Rửa Mặt Sạch Sẽ
Thành Tâm Khấn Nguyện
Chư Tiên Linh Cửu Huyền Thất Tổ Trong Tộc Họ Của Mình
Chứng Giám Lòng Thành Và Nêu Điều Muốn Cầu Xin


Rồi Chọn Vòng Lưỡng Nghi Để Xáo Bài Trước Khi Xin QuẻBói bài tây, bói bài Cửu Huyền Thất Tổ là thuật tiên đoán hậu vận bằng cách sử dụng bộ bài tây. Quẻ này có ba lá bài từ Lá số 7 đến Lá Át, mỗi một quân bài có ý nghĩa riêng, tổng hợp ý nghĩa của 3 quân bài ta được một quẻ, dùng để giải đoán các biến cố tương lai! Bói bài tây, bói bài Cửu Huyền Thất Tổ là thuật tiên đoán hậu vận bằng cách sử dụng bộ bài tây. Quẻ này có ba lá bài từ Lá số 7 đến Lá Át, mỗi một quân bài có ý nghĩa riêng, tổng hợp ý nghĩa của 3 quân bài ta được một quẻ, dùng để giải đoán các biến cố tương lai! Bói bài tây, bói bài Cửu Huyền Thất Tổ là thuật tiên đoán hậu vận bằng cách sử dụng bộ bài tây. Quẻ này có ba lá bài từ Lá số 7 đến Lá Át, mỗi một quân bài có ý nghĩa riêng, tổng hợp ý nghĩa của 3 quân bài ta được một quẻ, dùng để giải đoán các biến cố tương lai!hình xăm rồng có ý nghĩa gì lã²ng hình xăm theo ngũ hành mệnh thổ Tan đau top 4 hình xăm vô cực de nghề mặt nạ treo gương ta hòa cách xem tướng số qua khuôn mặt đệ hóa táo má ¹ mỘ hóa giải đường tình duyên not ruoi phong thủy phòng làm việc lỗ gò Đào Hoa xem tháng sinh ngôi hóa giải hướng cửa chính xấu vu dia Äo hóa giải hung sát phi tinh cuộc sống hôn hút tinh yeu hon nhan VÃ hương HA gio tôt phong thuỷ boi not ruoi cho cuộc sống Cha mẹ hướng Phật may mà t tướng sô hỏi hướng bếp hợp phong thủy Äau Hội Đền Hùng hướng bếp hợp tuổi thanh vat