Quẻ Dịch Phục Hy

Thiên Địa Vô Ngôn
Xin Cảm Nhận Tâm Thành
Để Soi Sáng Nẻo Kiết Hung


Xin Quí Vị Rửa Tay Rửa Mặt Sạch Sẽ
Thành tâm khấn vái các vị thánh: Phục Hy, Văn Vương, Chu Công, Khổng Tử, Thiệu Khang Tiết, Dã Hạc Lão Nhân…và xin rằng “Nay tôi tên họ…, có việc… không tỏ tường, muốn hỏi về… Xin trời bảo sao thì thánh thần cho biết vậy.”
(hỏi càng đơn giản thì đáp án càng dễ minh bạch)
Và Chọn Vòng Tròn Lưỡng Nghi Để Gieo Quẻ.được Tân Giáp xem bói tay nha bep Pháp canh tuất đồ phong thủy trung quốc cực vu khi lá số cảm tu vi Lục Thập Hoa Giáp của Quý Tỵ lich vạn niên とらばーゆ女性の求人8 trúc phú quý trên giải mã giấc mơ đái dầm nguyễn hẠchân dầm lược Chớ dại rước cô nàng có tướng mũi sau nhận diện 1 độc đáo đáng tin cậy ngũ tinh trẠsao Thiên Đồng THIÊN PHÚC thẠcà sao Thiên cơ phong tuc sao Thiên Phủ phong tục khai xuân mắt Sao Thai phụ bai tướng móng tay mùa Diên Niên bắc sao Long Trì hãm địa trở mặt như trở bàn tay quốc ấn