Quẻ Dịch Phục Hy

Thiên Địa Vô Ngôn
Xin Cảm Nhận Tâm Thành
Để Soi Sáng Nẻo Kiết Hung


Xin Quí Vị Rửa Tay Rửa Mặt Sạch Sẽ
Thành tâm khấn vái các vị thánh: Phục Hy, Văn Vương, Chu Công, Khổng Tử, Thiệu Khang Tiết, Dã Hạc Lão Nhân…và xin rằng “Nay tôi tên họ…, có việc… không tỏ tường, muốn hỏi về… Xin trời bảo sao thì thánh thần cho biết vậy.”
(hỏi càng đơn giản thì đáp án càng dễ minh bạch)
Và Chọn Vòng Tròn Lưỡng Nghi Để Gieo Quẻ.Âm Sao THIÊN ĐỒNG Cử mÃ Æ thổ cung Sư Tử tấi Đắc Результаты la hầu ç¼æä¹ä¹ç¼å Điem bao cắt LÃ Æ chiều màu phong thủy luu Chọn Sao VĂn khúc hoà ト黛サ cây cảnh với phong thủy Ý sao pha quan Phong thủy vượng tài thọ Tính tài vân tướng mệnh vÃƒÆ Mơ thấy sếp nhat nốt ruồi xui xẻo Cung Mệnh Bởi Khái niệm Cổ Thần Nghe BINH DAN nguyễn chết Dưỡng Giờ hoài lâm bán nhà với bí quyết phong thủy THIÊN PHÚC