Khổng Minh Thần Toán

Thiên Địa Vô Ngôn
Xin Cảm Nhận Tâm Thành
Để Soi Sáng Nẻo Kiết Hung


Xin Quí Vị Rửa Tay Rửa Mặt Sạch Sẽ
Thành Tâm Khấn Nguyện Điều Muốn Xin
Và Chọn Vòng Tròn Lưỡng Nghi Để Gieo QuẻTài Bồ Tát trư Kim Ngưu xem tử vi Luận đoán tình yêu Bính Dần Chá Nᝯ Nghi đặt tên hay Quý áºt tráng tấi Dụng dời kho MÃ Æ kiêng dãæ Tâm Linh giÃp HẠtuvi 2014 Cầu danh chinh ÐеÐуÐÑŒÑÐÑÑÐоÐÑкР排盤 vẠBếp sắp qua đời bạn Bạch Lạp Kim lược chải cho tóc xoăn tứ Giờ Điềm báo Xemm tướng tai hoẠsóng ä ua Nhân Cho tiền ト黛サ テÎï½½ Tết Trung Thu phong thủy cửa phòng ngủ bÃo 29