Qúy Vị hãy rửa tay rửa mặt thật sạch sẽ, tập trung tư tưởng, tinh thần thư giản thoải mái nhất, nghĩ về việc muốn hỏi trong khoảng một phút, hỏi càng đơn giản thì đáp án càng dễ minh bạch, rồi sau đó khấn vái như sau, rồi bấm nút gieo quẻ.

Nam mô a-di-đà-phật.
Hôm nay giờ Bính Ngọ, ngày Đinh Mão, tháng Bính Đần, năm Giáp Thìn, tức ngày 24/01/2024 âm lịch.
Nay con có việc hồ nghi chưa quyết. Con dốc lòng thành kính, khấu đầu trăm lạy, bạch đức.
Bạch Y Tầm Thanh, Cứu khổ Cứu Nạn, đại từ đại bi, linh cảm Quan Thế Âm Bồ Tát, chứng minh quyết đoán cho. Trong 100 quẻ thần tiên, con xin một quẻ. Nếu việc tốt ngài báo tốt, việc xấu ngài cứ báo xấu. Xin ngài báo ứng phân minh để con tỏ tường.
Nam mô Đại Từ Đại Bi, Tầm Thanh Cứu Khổ Cứu Nạn, Linh Cảm ứng Quán Thế Âm Bồ Tát.
Nam mô Đại Từ Đại Bi, Tầm Thanh Cứu Khổ Cứu Nạn, Linh Cảm ứng Quán Thế Âm Bồ Tát.
Nam mô Đại Từ Đại Bi, Tầm Thanh Cứu Khổ Cứu Nạn, Linh Cảm ứng Quán Thế Âm Bồ Tát.


người có tướng giàu sang văn cáºu 排盤 济南9 Pho Nhà phòng dÃn tứ đồi thế trồng lô hội ở ban công cửa má¹ giáo mơ thấy anh trai Tử vi nền Giá người cung Nhân Mã biển số xe cho người tuổi Tuất nhÒ tuổi Dần Có bÃn cÔNG nhiều ト黛サ tá³ bạch người không tốt đất Thắng người lạ Sim đep Khi ç người mù chÒ sóng môi Bạch giải mã sÃng cách người mệnh chấn hợp hướng nào cÃch Ä Ã³n THIÊN LA Ý nghĩa sao Thiên Quan Thiên Phúc