Qúy Vị hãy rửa tay rửa mặt thật sạch sẽ, tập trung tư tưởng, tinh thần thư giản thoải mái nhất, nghĩ về việc muốn hỏi trong khoảng một phút, hỏi càng đơn giản thì đáp án càng dễ minh bạch, rồi sau đó khấn vái như sau, rồi bấm nút gieo quẻ.

Nam mô a-di-đà-phật.
Hôm nay giờ Nhâm Thân, ngày Kỷ Mão, tháng Tân Mùi, năm Giáp Thìn, tức ngày 09/06/2024 âm lịch.
Nay con có việc hồ nghi chưa quyết. Con dốc lòng thành kính, khấu đầu trăm lạy, bạch đức.
Bạch Y Tầm Thanh, Cứu khổ Cứu Nạn, đại từ đại bi, linh cảm Quan Thế Âm Bồ Tát, chứng minh quyết đoán cho. Trong 100 quẻ thần tiên, con xin một quẻ. Nếu việc tốt ngài báo tốt, việc xấu ngài cứ báo xấu. Xin ngài báo ứng phân minh để con tỏ tường.
Nam mô Đại Từ Đại Bi, Tầm Thanh Cứu Khổ Cứu Nạn, Linh Cảm ứng Quán Thế Âm Bồ Tát.
Nam mô Đại Từ Đại Bi, Tầm Thanh Cứu Khổ Cứu Nạn, Linh Cảm ứng Quán Thế Âm Bồ Tát.
Nam mô Đại Từ Đại Bi, Tầm Thanh Cứu Khổ Cứu Nạn, Linh Cảm ứng Quán Thế Âm Bồ Tát.


nháºn Ý nghĩa sao thờ phạm dần Tuổi mùi giải Quý Hợi bi tuoi ngo Lóng Vi nội hã²n SAO TỬ VI đọc ä ãšm ト雪サ Đẩu tên Bắc s谩潞鹿o lã æ شبكة الشيعة العالمية sao thiên phú ơ kẻ Từ Tư vi ç¼æä¹ä¹ç¼å Ãn ĐẶT TÊN tuoi dậu khá çç¹çœæˆ ô sào thiền sư đức à nh Результатыпоиска VĂN cÃÆnh nụ Результаты Tuổi Mùi giấc mơ sinh dữ tử lành má ¹ cân