<<  <  *  >  >> <<  >>
Giao diện hiển thị
Không hiển thị
Ngày-Tháng-Năm
Cát thần
Hung thần

Giờ Tốt và Xấu Trong Ngày
Thời Hoàng ĐạoHắc Đạo phân biệt thời tinh khởi bằng 1 trong 2 màu này
Giờ Can Chi Cát Hung Thần Kết quả
23-1 xx xx Tinh xx xx xx xx
Nghi xx xx
Kị xx xx
1-3 xx xx Tinh xx xx xx xx
Nghi xx xx
Kị xx xx
3-5 xx xx Tinh xx xx xx xx
Nghi xx xx
Kị xx xx
5-7 xx xx Tinh xx xx xx xx
Nghi xx xx
Kị xx xx
7-9 xx xx Tinh xx xx xx xx
Nghi xx xx
Kị xx xx
9-11 xx xx Tinh xx xx xx xx
Nghi xx xx
Kị xx xx
11-13 xx xx Tinh xx xx xx xx
Nghi xx xx
Kị xx xx
13-15 xx xx Tinh xx xx xx xx
Nghi xx xx
Kị xx xx
15-17 xx xx Tinh xx xx xx xx
Nghi xx xx
Kị xx xx
17-19 xx xx Tinh xx xx xx xx
Nghi xx xx
Kị xx xx
19-21 xx xx Tinh xx xx xx xx
Nghi xx xx
Kị xx xx
21-23 xx xx Tinh xx xx xx xx
Nghi xx xx
Kị xx xx

Khai Sơn Lập Hướnglăng mộ Tần thủy hoàng Sao Thien Phu 济南 El Dorado Sao Tiểu Hao Sao Tiểu Hao ở cung mệnh Sao Trường Sinh dau cơ nguyệt đồng lương tướng số qua chỉ tay Phu Sao Trường Sinh ở cung mệnh Sao Trực Phù màu sắc khai vận a 9 Cách ký tên nói gì về bạn Sao Trực Phù ở cung mệnh Sao Triệt không Sao Triệt không ở cung mệnh Sao Tu Vi Sao Tuần không bố trí bàn làm việc cho người tuổi tóc Sao Tuần không ở cung mệnh hoà Sao Tuế Phá Sao Tuế Phá ở cung mệnh Lễ Khai Hạ Sao Tuyệt ở cung mệnh Sao VĂN KHÚC Bí mật 12 chòm sao Bài trí nội thất cửa hàng tướng ngủ của 12 chòm sao bat Sao Văn khúc ở cung mệnh Sao Văn tinh ở cung mệnh Sao Văn xương ở cung mệnh Diệu kỷ mùi 1979 năm 2015 Sao VŨ KHÚC Sao Vũ Khúc ở cung mệnh Sao Vũ Khúc Sao hóa khoa Sao Phượng Các LÃ Sao hỷ thần Sao hong loan tu vi Điều gì khiến 12 cung hoàng đạo Sao hy than