<<  <  *  >  >> <<  >>
Giao diện hiển thị
Không hiển thị
Ngày-Tháng-Năm
Cát thần
Hung thần

Giờ Tốt và Xấu Trong Ngày
Thời Hoàng ĐạoHắc Đạo phân biệt thời tinh khởi bằng 1 trong 2 màu này
Giờ Can Chi Cát Hung Thần Kết quả
23-1 xx xx Tinh xx xx xx xx
Nghi xx xx
Kị xx xx
1-3 xx xx Tinh xx xx xx xx
Nghi xx xx
Kị xx xx
3-5 xx xx Tinh xx xx xx xx
Nghi xx xx
Kị xx xx
5-7 xx xx Tinh xx xx xx xx
Nghi xx xx
Kị xx xx
7-9 xx xx Tinh xx xx xx xx
Nghi xx xx
Kị xx xx
9-11 xx xx Tinh xx xx xx xx
Nghi xx xx
Kị xx xx
11-13 xx xx Tinh xx xx xx xx
Nghi xx xx
Kị xx xx
13-15 xx xx Tinh xx xx xx xx
Nghi xx xx
Kị xx xx
15-17 xx xx Tinh xx xx xx xx
Nghi xx xx
Kị xx xx
17-19 xx xx Tinh xx xx xx xx
Nghi xx xx
Kị xx xx
19-21 xx xx Tinh xx xx xx xx
Nghi xx xx
Kị xx xx
21-23 xx xx Tinh xx xx xx xx
Nghi xx xx
Kị xx xx

Khai Sơn Lập HướngSự tướng lông mày đàn ông Tu vi hang ngay Hội Đền Hát Môn tại hà nội mạng thủy hợp màu gì Trụ ngày Kỷ Mùi cach trong cay can bàn cách đổi thiên cang lệnh để trở thành người phụ nữ thông minh chữM máy Chỗ Năm sinh NGÀY Sở xem tướng con gái vai rộng Tránh thẠch Ban la Cung Dậu đánh Cung Tỵ bái lạy Phật thái cực là gì Phòng đàn ông khoe ngực lÃƒÆ xÃƒÆ tuổi Mão cung Kim ngưu Quạ cách hóa giải phản quang sát nổi Dai chu dÃng mộ tháng âm lịch đá phong thủy an nhiên tìm tuổi Tý sao hong loan ho giải pháp phong thủy cho nhà ống bảo bình nam và kim ngưu nữ tử vi cách tính trùng tang nhập mộ coi tướng số qua bàn tay Sao THIÊN CƠ