Người xưa vẫn thường dùng các quẻ dịch để đoán trước việc thành hay bại. Chuyên mục gieo quẻ hỏi việc của XemTuong.net dựa vào cách mà người xưa thường dùng để cầu đoán vận trước khi hành động là "Tiên - Thiên Diệt - Số Dị - Bốc Tiên - Tri" do Thiệu Khương Tiết tiên sinh sáng lập với 512 quẻ, cho phép quý vị có thể xem về công danh, tình yêu, sự nghiệp, thi cử, hay việc ký kết hợp đồng.., linh nghiệm vô cùng. Khi bản thân có việc khúc mắc, nghi vấn trong lòng thì Quý vị nên gieo quẻ để hỏi.

Cách Gieo Quẻ: Qúy Vị hãy rửa tay rửa mặt thật sạch sẽ, tập trung tư tưởng, tinh thần thư giản thoải mái nhất, nghĩ về việc muốn hỏi trong khoảng một phút, chọn việc muốn hỏi, rồi sau đó khấn vái như sau: "Kính lạy Phục Hy, Văn Vương, Chu Công, Khổng Tử, Thiệu Khang Tiết, Dã Hạc Lão Nhân... Nay tôi tên họ..., có việc... không tỏ tường, muốn hỏi về... Trời bảo sao thì xin thánh thần cho biết vậy". Sau đó hãy nhấn nút để bắt đầu gieo quẻ.

Hỏi:


ç¼æä¹ä¹ç¼å TrÃÆ Canh Tý ä强çŸä¹Ž tính cách tốt xấu tu vi dau so táºp LÃ Æ Quản mгґi lã æ tài kinh doanh Đăt kỷ đến Rằm trÃi hoá Vật nói Dậu Cổ người cung Kim Ngưu hàng giẠ济å 3 tai nạn quý giao thừa nghiep pháºn Thiên Âm Dương Mo thay an com người mệnh kim nhận Cải nghĩa sao văn Tìm mÃÆy Trâu Giáng s谩潞鹿o vận đào hoa mÃng cung phu thê