Can Chi
Tuổi của Chồng:
Tuổi của Vợ:
 


(nếu xem riêng 1 người thì không cần chọn 2 ô dưới)

Chùa gái Sao Hóa Kỵ lẠSao Tử vi Tinh Quyết bÃng nha ngôi chùa tinh yeu 排盤 Táo ç¼æä¹ä¹ç¼åç¼åç½ mãƒy ト黛冂 nhàn cung Cổ con gái mắt xếch nói lên điều gì テÎï½½ bất CÚNG giấc cáºp Xem tương văn phòng nội Ãnh phú quý Phong thuỷ Từ vi bói شبكة الشيعة العالمية Lợi hành Táµ cung thiên bình trÃi mÃÆy Trùng hã²n chú Đồ nữ hoムThập Thần ÐнÐÐµÐºÑ Quý Hợi thăng