Khái toán sơ lược nhà ở

 
Diện tích XD: (m2)
Số tầng cao: (tầng)
Loại nhà:
Mức độ hoàn thiện:

Làm ăn Chỉ tay Tam Tài sao đường phù Địa không bãæ đào hoa Chữ tài 济南7 Trùng hằng mÃn cung Nô Bộc Giờ sinh tuần triệt Sao Tuần làm ăn sao tốt xấu chạm tiền tài vợ sao thái tuế 35 Sao Quan phù luc thap hoa giap thác nhâm tuất 1982 nham tuát Thái tân mùi Tiết Sương Giáng tránh tóm Xem Tuổi tuổi tí tu vi Các cặp cung hoàng đạo khó hạnh má ¹ mặt luong hÆ i kỵ Thắc mắc sao tuần báºch la bàn màu xe Gậy tranh cã