XEM NGÀY TỐT TRONG THÁNG 05 NĂM 2017
Xem ngày tốt để làm ăn buôn bán và các việc quan trọng: XEM NGÀY TỐT TRONG THÁNG 05 NĂM 2017

NGÀY

NGÀY TỐT TRONG THÁNG 05/2017

Lịch Dương
1
Tháng 05

Lịch Âm
06
Tháng 04

Ngày Tương đối Tốt

Thứ Hai Ngày 1/05/2017 nhằm Ngày 06/04/2017 Âm lịch
Ngày Mậu Tý, Tháng Ất Tỵ, Năm Đinh Dậu
Ngày Bạch Hổ Hắc Đạo - Trực Thành
Giờ tốt trong ngày: 23h-1h | 1h-3h | 5h-7h | 11h-13h | 15h-17h | 17h-19h
Tương đối Tốt Mọi việc tương đối tốt lành, có thể làm những việc quan trọng nếu không thể chờ ngày tốt hơn
Xem chi tiết

Lịch Dương
2
Tháng 05

Lịch Âm
07
Tháng 04

Ngày Tốt Trên Trung Bình

Thứ Ba Ngày 2/05/2017 nhằm Ngày 07/04/2017 Âm lịch
Ngày Kỷ Sửu, Tháng Ất Tỵ, Năm Đinh Dậu
Ngày Ngọc Đường Hoàng Đạo - Trực Thu
Giờ tốt trong ngày: 3h-5h | 5h-7h | 9h-11h | 15h-17h | 19h-21h | 21h-23h
Trên Trung Bình Chỉ nên làm những việc ít quan trọng, những việc quan trong nên chọn ngày khác
Xem chi tiết

Lịch Dương
3
Tháng 05

Lịch Âm
08
Tháng 04

Ngày Trung Bình

Thứ Tư Ngày 3/05/2017 nhằm Ngày 08/04/2017 Âm lịch
Ngày Canh Dần, Tháng Ất Tỵ, Năm Đinh Dậu
Ngày Thiên Lao Hắc Đạo - Trực Khai
Giờ tốt trong ngày: 23h-1h | 1h-3h | 7h-9h | 9h-11h | 13h-15h | 19h-21h
Trung Bình Không tốt cũng không xấu, chỉ nên làm những việc thường ngày
Xem chi tiết

Lịch Dương
4
Tháng 05

Lịch Âm
09
Tháng 04

Ngày Dưới Trung Bình

Thứ Năm Ngày 4/05/2017 nhằm Ngày 09/04/2017 Âm lịch
Ngày Tân Mão, Tháng Ất Tỵ, Năm Đinh Dậu
Ngày Nguyên Vũ Hắc Đạo - Trực Bế
Giờ tốt trong ngày: 23h-1h | 3h-5h | 5h-7h | 13h-15h | 11h-13h | 17h-19h
Dưới Trung Bình Phần xấu nhiều hơn phần tốt, nên hạn chế làm những việc quan trọng
Xem chi tiết

Lịch Dương
5
Tháng 05

Lịch Âm
10
Tháng 04

Ngày Trung Bình

Thứ Sáu Ngày 5/05/2017 nhằm Ngày 10/04/2017 Âm lịch
Ngày Nhâm Thìn, Tháng Ất Tỵ, Năm Đinh Dậu
Ngày Tư Mệnh Hoàng Đạo - Trực Kiến
Giờ tốt trong ngày: 3h-5h | 7h-9h | 9h-11h | 15h-17h | 17h-19h | 21h-23h
Trung Bình Không tốt cũng không xấu, chỉ nên làm những việc thường ngày
Xem chi tiết

Lịch Dương
6
Tháng 05

Lịch Âm
11
Tháng 04

Ngày Tương đối Xấu

Thứ Bảy Ngày 6/05/2017 nhằm Ngày 11/04/2017 Âm lịch
Ngày Quý Tỵ, Tháng Ất Tỵ, Năm Đinh Dậu
Ngày Câu Trần Hắc Đạo - Trực Kiến
Giờ tốt trong ngày: 1h-3h | 7h-9h | 11h-13h | 13h-15h | 19h-21h | 21h-23h
Tương đối Xấu Không nên làm việc gì quan trọng vào ngày này, nên hạn chế mọi việc
Xem chi tiết

Lịch Dương
7
Tháng 05

Lịch Âm
12
Tháng 04

Ngày Tương đối Tốt

Chủ Nhật Ngày 7/05/2017 nhằm Ngày 12/04/2017 Âm lịch
Ngày Giáp Ngọ, Tháng Ất Tỵ, Năm Đinh Dậu
Ngày Thanh Long Hoàng Đạo - Trực Trừ
Giờ tốt trong ngày: 23h-1h | 1h-3h | 5h-7h | 11h-13h | 15h-17h | 17h-19h
Tương đối Tốt Mọi việc tương đối tốt lành, có thể làm những việc quan trọng nếu không thể chờ ngày tốt hơn
Xem chi tiết

Lịch Dương
8
Tháng 05

Lịch Âm
13
Tháng 04

Ngày Tương đối Tốt

Thứ Hai Ngày 8/05/2017 nhằm Ngày 13/04/2017 Âm lịch
Ngày Ất Mùi, Tháng Ất Tỵ, Năm Đinh Dậu
Ngày Minh Đường Hoàng Đạo - Trực Mãn
Giờ tốt trong ngày: 3h-5h | 5h-7h | 9h-11h | 15h-17h | 19h-21h | 21h-23h
Tương đối Tốt Mọi việc tương đối tốt lành, có thể làm những việc quan trọng nếu không thể chờ ngày tốt hơn
Xem chi tiết

Lịch Dương
9
Tháng 05

Lịch Âm
14
Tháng 04

Ngày Trung Bình

Thứ Ba Ngày 9/05/2017 nhằm Ngày 14/04/2017 Âm lịch
Ngày Bính Thân, Tháng Ất Tỵ, Năm Đinh Dậu
Ngày Thiên Hình Hắc Đạo - Trực Bình
Giờ tốt trong ngày: 23h-1h | 1h-3h | 7h-9h | 9h-11h | 13h-15h | 19h-21h
Trung Bình Không tốt cũng không xấu, chỉ nên làm những việc thường ngày
Xem chi tiết

Lịch Dương
10
Tháng 05

Lịch Âm
15
Tháng 04

Ngày Tương đối Tốt

Thứ Tư Ngày 10/05/2017 nhằm Ngày 15/04/2017 Âm lịch
Ngày Đinh Dậu, Tháng Ất Tỵ, Năm Đinh Dậu
Ngày Chu Tức Hắc Đạo - Trực Định
Giờ tốt trong ngày: 23h-1h | 3h-5h | 5h-7h | 11h-13h | 13h-15h | 17h-19h
Tương đối Tốt Mọi việc tương đối tốt lành, có thể làm những việc quan trọng nếu không thể chờ ngày tốt hơn
Xem chi tiết

Lịch Dương
11
Tháng 05

Lịch Âm
16
Tháng 04

Ngày Tương đối Tốt

Thứ Năm Ngày 11/05/2017 nhằm Ngày 16/04/2017 Âm lịch
Ngày Mậu Tuất, Tháng Ất Tỵ, Năm Đinh Dậu
Ngày Kim Qũy Hoàng Đạo - Trực Chấp
Giờ tốt trong ngày: 3h-5h | 7h-9h | 9h-11h | 15h-17h | 17h-19h | 21h-23h
Tương đối Tốt Mọi việc tương đối tốt lành, có thể làm những việc quan trọng nếu không thể chờ ngày tốt hơn
Xem chi tiết

Lịch Dương
12
Tháng 05

Lịch Âm
17
Tháng 04

Ngày Trung Bình

Thứ Sáu Ngày 12/05/2017 nhằm Ngày 17/04/2017 Âm lịch
Ngày Kỷ Hợi, Tháng Ất Tỵ, Năm Đinh Dậu
Ngày Kim Đường Hoàng Đạo - Trực Phá
Giờ tốt trong ngày: 1h-3h | 7h-9h | 11h-13h | 13h-15h | 19h-21h | 21h-23h
Trung Bình Không tốt cũng không xấu, chỉ nên làm những việc thường ngày
Xem chi tiết

Lịch Dương
13
Tháng 05

Lịch Âm
18
Tháng 04

Ngày Tương đối Xấu

Thứ Bảy Ngày 13/05/2017 nhằm Ngày 18/04/2017 Âm lịch
Ngày Canh Tý, Tháng Ất Tỵ, Năm Đinh Dậu
Ngày Bạch Hổ Hắc Đạo - Trực Nguy
Giờ tốt trong ngày: 23h-1h | 1h-3h | 5h-7h | 11h-13h | 15h-17h | 17h-19h
Tương đối Xấu Không nên làm việc gì quan trọng vào ngày này, nên hạn chế mọi việc
Xem chi tiết

Lịch Dương
14
Tháng 05

Lịch Âm
19
Tháng 04

Ngày Rất Tốt

Chủ Nhật Ngày 14/05/2017 nhằm Ngày 19/04/2017 Âm lịch
Ngày Tân Sửu, Tháng Ất Tỵ, Năm Đinh Dậu
Ngày Ngọc Đường Hoàng Đạo - Trực Thành
Giờ tốt trong ngày: 3h-5h | 5h-7h | 9h-11h | 15h-17h | 19h-21h | 21h-23h
Rất Tốt Nên triển các công việc quan trọng như động thổ, cưới hỏi, ký kết hợp đồng, xuất hành, hội họp, nhận chức, sửa chữa nhà cửa...
Xem chi tiết

Lịch Dương
15
Tháng 05

Lịch Âm
20
Tháng 04

Ngày Rất Xấu

Thứ Hai Ngày 15/05/2017 nhằm Ngày 20/04/2017 Âm lịch
Ngày Nhâm Dần, Tháng Ất Tỵ, Năm Đinh Dậu
Ngày Thiên Lao Hắc Đạo - Trực Thu
Giờ tốt trong ngày: 23h-1h | 1h-3h | 7h-9h | 9h-11h | 13h-15h | 19h-21h
Rất Xấu Chỉ nên thực hiện các công việc hàng ngày. Những việc quan trọng dù lớn dù nhỏ nên chọn ngày tốt hơn để làm
Xem chi tiết

Lịch Dương
16
Tháng 05

Lịch Âm
21
Tháng 04

Ngày Dưới Trung Bình

Thứ Ba Ngày 16/05/2017 nhằm Ngày 21/04/2017 Âm lịch
Ngày Quý Mão, Tháng Ất Tỵ, Năm Đinh Dậu
Ngày Nguyên Vũ Hắc Đạo - Trực Khai
Giờ tốt trong ngày: 23h-1h | 3h-5h | 5h-7h | 13h-15h | 11h-13h | 17h-19h
Dưới Trung Bình Phần xấu nhiều hơn phần tốt, nên hạn chế làm những việc quan trọng
Xem chi tiết

Lịch Dương
17
Tháng 05

Lịch Âm
22
Tháng 04

Ngày Rất Tốt

Thứ Tư Ngày 17/05/2017 nhằm Ngày 22/04/2017 Âm lịch
Ngày Giáp Thìn, Tháng Ất Tỵ, Năm Đinh Dậu
Ngày Tư Mệnh Hoàng Đạo - Trực Bế
Giờ tốt trong ngày: 3h-5h | 7h-9h | 9h-11h | 15h-17h | 17h-19h | 21h-23h
Rất Tốt Nên triển các công việc quan trọng như động thổ, cưới hỏi, ký kết hợp đồng, xuất hành, hội họp, nhận chức, sửa chữa nhà cửa...
Xem chi tiết

Lịch Dương
18
Tháng 05

Lịch Âm
23
Tháng 04

Ngày Dưới Trung Bình

Thứ Năm Ngày 18/05/2017 nhằm Ngày 23/04/2017 Âm lịch
Ngày Ất Tỵ, Tháng Ất Tỵ, Năm Đinh Dậu
Ngày Câu Trần Hắc Đạo - Trực Kiến
Giờ tốt trong ngày: 1h-3h | 7h-9h | 11h-13h | 13h-15h | 19h-21h | 21h-23h
Dưới Trung Bình Phần xấu nhiều hơn phần tốt, nên hạn chế làm những việc quan trọng
Xem chi tiết

Lịch Dương
19
Tháng 05

Lịch Âm
24
Tháng 04

Ngày Rất Tốt

Thứ Sáu Ngày 19/05/2017 nhằm Ngày 24/04/2017 Âm lịch
Ngày Bính Ngọ, Tháng Ất Tỵ, Năm Đinh Dậu
Ngày Thanh Long Hoàng Đạo - Trực Trừ
Giờ tốt trong ngày: 23h-1h | 1h-3h | 5h-7h | 11h-13h | 15h-17h | 17h-19h
Rất Tốt Nên triển các công việc quan trọng như động thổ, cưới hỏi, ký kết hợp đồng, xuất hành, hội họp, nhận chức, sửa chữa nhà cửa...
Xem chi tiết

Lịch Dương
20
Tháng 05

Lịch Âm
25
Tháng 04

Ngày Tốt Trên Trung Bình

Thứ Bảy Ngày 20/05/2017 nhằm Ngày 25/04/2017 Âm lịch
Ngày Đinh Mùi, Tháng Ất Tỵ, Năm Đinh Dậu
Ngày Minh Đường Hoàng Đạo - Trực Mãn
Giờ tốt trong ngày: 3h-5h | 5h-7h | 9h-11h | 15h-17h | 19h-21h | 21h-23h
Trên Trung Bình Chỉ nên làm những việc ít quan trọng, những việc quan trong nên chọn ngày khác
Xem chi tiết

Lịch Dương
21
Tháng 05

Lịch Âm
26
Tháng 04

Ngày Dưới Trung Bình

Chủ Nhật Ngày 21/05/2017 nhằm Ngày 26/04/2017 Âm lịch
Ngày Mậu Thân, Tháng Ất Tỵ, Năm Đinh Dậu
Ngày Thiên Hình Hắc Đạo - Trực Bình
Giờ tốt trong ngày: 23h-1h | 1h-3h | 7h-9h | 9h-11h | 13h-15h | 19h-21h
Dưới Trung Bình Phần xấu nhiều hơn phần tốt, nên hạn chế làm những việc quan trọng
Xem chi tiết

Lịch Dương
22
Tháng 05

Lịch Âm
27
Tháng 04

Ngày Dưới Trung Bình

Thứ Hai Ngày 22/05/2017 nhằm Ngày 27/04/2017 Âm lịch
Ngày Kỷ Dậu, Tháng Ất Tỵ, Năm Đinh Dậu
Ngày Chu Tức Hắc Đạo - Trực Định
Giờ tốt trong ngày: 23h-1h | 3h-5h | 5h-7h | 11h-13h | 13h-15h | 17h-19h
Dưới Trung Bình Phần xấu nhiều hơn phần tốt, nên hạn chế làm những việc quan trọng
Xem chi tiết

Lịch Dương
23
Tháng 05

Lịch Âm
28
Tháng 04

Ngày Tốt Trên Trung Bình

Thứ Ba Ngày 23/05/2017 nhằm Ngày 28/04/2017 Âm lịch
Ngày Canh Tuất, Tháng Ất Tỵ, Năm Đinh Dậu
Ngày Kim Qũy Hoàng Đạo - Trực Chấp
Giờ tốt trong ngày: 3h-5h | 7h-9h | 9h-11h | 15h-17h | 17h-19h | 21h-23h
Trên Trung Bình Chỉ nên làm những việc ít quan trọng, những việc quan trong nên chọn ngày khác
Xem chi tiết

Lịch Dương
24
Tháng 05

Lịch Âm
29
Tháng 04

Ngày Tốt Trên Trung Bình

Thứ Tư Ngày 24/05/2017 nhằm Ngày 29/04/2017 Âm lịch
Ngày Tân Hợi, Tháng Ất Tỵ, Năm Đinh Dậu
Ngày Kim Đường Hoàng Đạo - Trực Phá
Giờ tốt trong ngày: 1h-3h | 7h-9h | 11h-13h | 13h-15h | 19h-21h | 21h-23h
Trên Trung Bình Chỉ nên làm những việc ít quan trọng, những việc quan trong nên chọn ngày khác
Xem chi tiết

Lịch Dương
25
Tháng 05

Lịch Âm
30
Tháng 04

Ngày Tương đối Xấu

Thứ Năm Ngày 25/05/2017 nhằm Ngày 30/04/2017 Âm lịch
Ngày Nhâm Tý, Tháng Ất Tỵ, Năm Đinh Dậu
Ngày Bạch Hổ Hắc Đạo - Trực Nguy
Giờ tốt trong ngày: 23h-1h | 1h-3h | 5h-7h | 11h-13h | 15h-17h | 17h-19h
Tương đối Xấu Không nên làm việc gì quan trọng vào ngày này, nên hạn chế mọi việc
Xem chi tiết

Lịch Dương
26
Tháng 05

Lịch Âm
01
Tháng 05

Ngày Tương đối Tốt

Thứ Sáu Ngày 26/05/2017 nhằm Ngày 01/05/2017 Âm lịch
Ngày Quý Sửu, Tháng Bính Ngọ, Năm Đinh Dậu
Ngày Kim Đường Hoàng Đạo - Trực Thành
Giờ tốt trong ngày: 3h-5h | 5h-7h | 9h-11h | 15h-17h | 19h-21h | 21h-23h
Tương đối Tốt Mọi việc tương đối tốt lành, có thể làm những việc quan trọng nếu không thể chờ ngày tốt hơn
Xem chi tiết

Lịch Dương
27
Tháng 05

Lịch Âm
02
Tháng 05

Ngày Trung Bình

Thứ Bảy Ngày 27/05/2017 nhằm Ngày 02/05/2017 Âm lịch
Ngày Giáp Dần, Tháng Bính Ngọ, Năm Đinh Dậu
Ngày Bạch Hổ Hắc Đạo - Trực Thu
Giờ tốt trong ngày: 23h-1h | 1h-3h | 7h-9h | 9h-11h | 13h-15h | 19h-21h
Trung Bình Không tốt cũng không xấu, chỉ nên làm những việc thường ngày
Xem chi tiết

Lịch Dương
28
Tháng 05

Lịch Âm
03
Tháng 05

Ngày Tốt Trên Trung Bình

Chủ Nhật Ngày 28/05/2017 nhằm Ngày 03/05/2017 Âm lịch
Ngày Ất Mão, Tháng Bính Ngọ, Năm Đinh Dậu
Ngày Ngọc Đường Hoàng Đạo - Trực Khai
Giờ tốt trong ngày: 23h-1h | 3h-5h | 5h-7h | 13h-15h | 11h-13h | 17h-19h
Trên Trung Bình Chỉ nên làm những việc ít quan trọng, những việc quan trong nên chọn ngày khác
Xem chi tiết

Lịch Dương
29
Tháng 05

Lịch Âm
04
Tháng 05

Ngày Trung Bình

Thứ Hai Ngày 29/05/2017 nhằm Ngày 04/05/2017 Âm lịch
Ngày Bính Thìn, Tháng Bính Ngọ, Năm Đinh Dậu
Ngày Thiên Lao Hắc Đạo - Trực Bế
Giờ tốt trong ngày: 3h-5h | 7h-9h | 9h-11h | 15h-17h | 17h-19h | 21h-23h
Trung Bình Không tốt cũng không xấu, chỉ nên làm những việc thường ngày
Xem chi tiết

Lịch Dương
30
Tháng 05

Lịch Âm
05
Tháng 05

Ngày Dưới Trung Bình

Thứ Ba Ngày 30/05/2017 nhằm Ngày 05/05/2017 Âm lịch
Ngày Đinh Tỵ, Tháng Bính Ngọ, Năm Đinh Dậu
Ngày Nguyên Vũ Hắc Đạo - Trực Kiến
Giờ tốt trong ngày: 1h-3h | 7h-9h | 11h-13h | 13h-15h | 19h-21h | 21h-23h
Dưới Trung Bình Phần xấu nhiều hơn phần tốt, nên hạn chế làm những việc quan trọng
Xem chi tiết

Lịch Dương
31
Tháng 05

Lịch Âm
06
Tháng 05

Ngày Tốt Trên Trung Bình

Thứ Tư Ngày 31/05/2017 nhằm Ngày 06/05/2017 Âm lịch
Ngày Mậu Ngọ, Tháng Bính Ngọ, Năm Đinh Dậu
Ngày Tư Mệnh Hoàng Đạo - Trực Trừ
Giờ tốt trong ngày: 23h-1h | 1h-3h | 5h-7h | 11h-13h | 15h-17h | 17h-19h
Trên Trung Bình Chỉ nên làm những việc ít quan trọng, những việc quan trong nên chọn ngày khác
Xem chi tiết
Xem Tiếp

các ngày lễ tháng 2 Luận về sao Thái Dương Phong thủy là gì nhân Lễ hội Người Mệnh Tốn hợp với màu gì sơn hạ hỏa Thắng Đức Hội Đền Khả Lâm tạiHải Phòng La Hồng Tiên tử vi nhóm máu Hội Am Chúa Lê Lợi mạng xem bói mê tín Khoa học huyền bí Hội Đền Bắc Lệ Đặc tính cây quất Hội Đình Kim Mã Hạ nghệ thuật sống bồ tát lời chúc năm mới Hội Chùa Hàm Long lễ Hồi linh Sao Hữu Bật ở cung mệnh lời chúc tết hay 2016 sao lưu hà trong lá số tử vi Thái thính quan ngũ nhạc cung tý Sửa số Thế SAO QUAN PHÙ QUAN PHỦ xem đại hạn tử vi Sao Đế Vượng quẻ càn giao thừa thần khí Sao Tả Phù Bát Tự Tử vi đẩu số toàn thư giáp vận mệnh xương Ý nghĩa sao Kình Dương Durubi Hội Ngọc Xuyên tỉnh bắc ninh tu vi và n xẠu thượng sơn GiẠi mẠu

Xem Tuổi Xem Ngày Xem Tướng Xem Tử Vi Xem Tứ Trụ Con Yêu Xem Bói Gieo quẻ - Xin sâm Phong Thủy