Gieo quẻ hỏi việc được Xem Tướng chấm nét phát triển đựa theo Kinh Dịch, có 64 quẻ, linh nghiệm vô cùng. Khi bản thân có việc khúc mắc, nghi vấn trong lòng thì Quý vị nên gieo quẻ để hỏi. Gieo quẻ để biết các sự việc diễn ra theo chiều hướng nào, tốt xấu ra sao để biến đường mà ứng biến. Nguyên tắc để có quẻ linh nghiệm là “Có việc hãy gieo, không việc không gieo”, nếu mà gieo chơi thì quẻ không linh nghiệm.

Cách Gieo Quẻ: Qúy Vị hãy rửa tay rửa mặt thật sạch sẽ, tập trung tư tưởng, tinh thần thư giản thoải mái nhất, nghĩ về việc muốn hỏi trong khoảng một phút, hỏi càng đơn giản thì đáp án càng dễ minh bạch, rồi sau đó khấn vái như sau: "Kính lạy Phục Hy, Văn Vương, Chu Công, Khổng Tử, Thiệu Khang Tiết, Dã Hạc Lão Nhân... Nay tôi tên họ..., có việc... không tỏ tường, muốn hỏi về... Trời bảo sao thì xin thánh thần cho biết vậy". Sau đó hãy nhấn nút để bắt đầu gieo quẻ, Quý vị gieo 6 lần, mỗi lần có 3 hào.Gi脙茠脝 đặt tên văn phòng Sao TRIỆT van Người tuổi Dần mệnh Thổ cung mùi thùng Sao Hoa Cái Ä o Результаты lムphóng mắt lồi tướng số nguyên tắc trí tuệ xem ngày tốt dọn nhà xem ngũ hành Lịch su Ä ÃŠm tây cảm cách chọn hướng nhà chung cư theo tuổi ç¼æä¹ä¹ç¼åç¼åç½ quã½ xem nhÃƒÆ đồi CÃ Æ Triệt mơ thấy leo được ト黛サ kiêng kỵ dân gian Chòm nghèo dê Cô Tú Cổ mặt kỵ của Thổ trong bốn mùa Nhà CA dâng dai thờ mẫu khoa học hợi Bát tự không giữ được tiền 5 điều