Môn khoa học huyền bí Tây phương gọi là Thần Số (Numerology) dựa theo nhân sinh quan của Thần Tam Giác (Divine Triangle). Nhờ Thần Số mà người ta đoán được nhân cách, tính tình, công việc, năng khiếu, tình duyên..


Quý vị hãy điền đầy đủ họ tên của quý vị vào khung dưới đây và bấm Tìm Số


Môn khoa học huyền bí Tây phương gọi là Thần Số (Numerology) dựa theo nhân sinh quan của Thần Tam Giác (Divine Triangle). Nhờ Thần Số mà người ta đoán được nhân cách, tính tình, công việc, năng khiếu, tình duyên v.v... của một đời người. Môn khoa học huyền bí đã phát xuất 600 năm trước Thiên Chúa giáng sinh và do nhà toán học Pythagorax lập ra. Pythagorax dùng phương trình C2-A2-B2 của hình tam giác (pythagorean theorem) để giải đoán định mệnh nên các nhà siêu hình học Hy Lạp cho là "God geometrizes." Môn siêu hình học này gồm có tất cả 9 số.chúc tết Tai hung cây bồ đề mọc trước nhà 2 Hội Đền Lừ xa con gái vai rộng tuổi tỵ núi kẻ lễ nhậm chức già m sao kỉ dậu mệnh gì vu 济南6 kỳ Thuoc lo ban Chiêm tinh Lư Trung Hỏa tuoi ngo Lá số tử kỵ thiên di kỷ mùi 1979 bộ nông nghiệp mỹ kỷ sửu hợp hướng nào 안혜진 kỷ tỵ 1989 nữ mang kỷ đàn ông mắt lồi trÃ Æ cao năm xem bói tử vi yểu giÃp giúp Chỗ luong thúy xem tướng đuôi mắt dài quã trộm va Thái Đình Nguyên