Bói bài là một trong những hình thức bói truyền thống phổ biến để dự đoán về vận mệnh của mình trong phạm vi thời gian gần trong ngày, Dựa vào số lần xáo bài và lọc bài để chọn ra được ngẫu nhiên các bộ đôi bài trùng nhau hoặc tứ quý để xác định dự đoán các việc sẽ đến ở tương lai gần 24h.

Cách Rút Bài: Qúy Vị hãy rửa tay rửa mặt thật sạch sẽ, tập trung tư tưởng, tinh thần thư giản thoải mái nhất, nghĩ về việc muốn hỏi trong khoảng một phút, rồi sau đó khấn vái như sau: "Kính lạy Phục Hy, Văn Vương, Chu Công, Khổng Tử, Thiệu Khang Tiết, Dã Hạc Lão Nhân... Nay con tên họ..., muốn biếc tỏ tường về sự việc sẽ sảy ra với con trong 24h tới... Trời bảo sao thì xin thánh thần cho biết vậy". Sau đó hãy nhấn nút rút bài để gieo quẻ.
Lưu ý: Mỗi ngày chỉ nên hỏi 1 lần.
đồ dùng gia đình cũ danh lợi song Cuộc lòng bàn tay ĐẶT TÊN Ãnh mang tiên chuyên chúng TẠAo tử vi bính thân Chuông lẠTHIÊN chòm sao tự tin chÃy 排盤 SAO THIÊN ĐỨC tết Trung Thu ĐẦU NĂM cúng giao thừa sát sinh giải mã đặt tên Результатыпоиска giấc mơ có màu sắc Nhân MÃo chết Tình duyên Luận Bàn Họa Của Gia Đạo Từ động tay mất tóc テδス Sao THÁI Duong sao thiÊn cƠ hành háºnh la so 济å 5 Äáºt cáu trÃÆ Thánh Mẫu tuong sinh Phật