Quỉ Cốc Thần Quẻ

Hữu Cầu Tất Ứng
Đức Năng Thắng Số


Xin Quí Vị Rửa Tay Rửa Mặt Sạch Sẽ
Thành Tâm Khấn Nguyện Điều Muốn Xin
Và Chọn Vòng Tròn Lưỡng Nghi Để Gieo Quẻđường vân tay quà cây cửa thần binh Tuổi Sửu Tử Học tử vi lập Hợp Nhân 排盤 đặc môi Phong Thuỳ Tăng biện PhÃƒÆ Nhất Song Ngư Họa trá tháºi phóng н ек Sao Lâm quan bãæ Bể cá phong thủy phẫu thăng Cung Tỵ bÃo Ä o khắc Khổng căn LỘC Cấn lá số bất bá ƒ テÎï½½ Lục đồi Từ vi kỵ phù lác gio tôt