* Nhập ngày giờ sinh theo Dương lịch

Ngày giờ sinh của chồng

Ngày giờ sinh của vợ


Nếu quý vị không biết ngày dương thì dùng phần chuyển đổi ngày âm sang ngày dương

Giới thiệu
Vợ chồng là mối lương duyên không dễ gì có, cũng không dễ gì chối bỏ. Vợ chồng là do duyên số, có nghiệp, có nợ với nhau, chứ không phải khi không mà lấy nhau được. Phần lớn là do duyên số quyết định. Từ lâu đời, việc xem tuổi vợ chồng có xung khắc nhau hay không là rất quan trọng.

Coi tuổi kết hôn (căn duyên tiền định) là công cụ được XemTướng.net lập trình theo nhiều phương pháp có giá trị hay như Lữ Tài Hiệp Hôn, Cao Ly Toán Số, Cao Ly Đầu Hình, Bác San Tuyệt Mạng, Bác San Giao Chiến, Bác San Giao Xung, Bác Cung, Ngũ Mạng tìm hiểu số vợ chồng, để phân tích toàn diện tốt xấu của bản mệnh, can chi và bát tự của cả vợ chồng.

Thông qua đấy người xem sẽ thấy bức tranh toàn diện trong cuộc sống vợ chồng, bao gồm những ưu điểm, thế mạnh và cả những khuyết điểm, cản trở. Để từ đó tìm giải pháp điều chỉnh hài hòa cân bằng hơn, mang lại cuộc sống gia đình êm ấm, hạnh phúc.Thông tin cơ bản
 

Chồng Tuổi Canh Thân

Vợ Tuổi Giáp Tý

Tuổi dương
5/3/1980
12/8/1984
Tuổi âm
Ngày 19 tháng 01 năm 1980 âm lịch
Giờ Kỷ Dậu, ngày Đinh Sửu, tháng Mậu Đần, năm Canh Thân.
Ngày 16 tháng 07 năm 1984 âm lịch
Giờ Canh Thân, ngày Mậu Dần, tháng Nhâm Thân, năm Giáp Tý.
Mệnh
Thạch Lựu Mộc (cây lựu kiểng)
Hải Trung Kim (vàng giữa biển)
Cầm tinh
con khỉ, xuất tướng tinh con chó sói.
con chuột, xuất tướng tinh chó sói.
Sao chủ
Sao chủ Mệnh: Liêm Trinh
Sao chủ Thân: Thiên Lương
Sao chủ Mệnh: Tham Lang
Sao chủ Thân: Linh Tinh
Màu sắc
hạp màu: đen, xanh - kỵ: trắng, đỏ
hạp màu: đen, trắng - kỵ: xanh, đỏ
Ngũ Hành
Mộc
Kim
Tuổi
Chồng 44 tuổi (Chồng lớn hơn Vợ 4 tuổi)
Vợ 40 tuổi
Tháng Sanh
Chồng sanh tháng 01
Vợ sanh tháng 07

Xem thêm ngày cưới Xem Tuổi Vợ Chồng Theo Ngũ Hành

Lời Đoán Tuổi Chồng Vợ

Chồng tuổi Canh Thân vợ tuổi Giáp Tý
(Chồng lớn hơn vợ 4 tuổi)

Lời giải: chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau được tốt, gặp số Nhì Bần Tiện, vợ chồng buổi đầu làm ăn không được khá, đến sau được ấm no, hào tài đủ dùng, hào con thiểu phước, vật dụng trong nhà thường dùng. tánh người vợ tánh sáng, lanh lẹ, hay lo tính, hay giao thiệp, bản tâm ít được vui vẻ, tình vợ chồng hòa hạp, chung ở với nhau cần năng làm ăn nên.
Kết luận: cảnh vợ chồng này ở với nhau không được tốt, nên chung lo và kiên cố.

Số Thay Đổi Chồng Vợ
Chồng mạng Mộc sanh nhầm tháng 01, số có 2 đời vợ.
Vợ mạng Kim sanh nhầm tháng 07, số có 1 đời chồng.

Lưu ý: Số lượng chồng vợ không hẳn là nhiều chồng nhiều vợ, mà có thể là người tình trước và sau khi cưới. Chúng tôi chỉ muốn nêu hết ý trong tài liệu để Quý vị tham khảo.

Các Tuổi Kỵ Kết Hôn Của Chồng

Chồng Tuổi: CANH THÂN
(Đại Kỵ, Kết Hôn)

Trai tuổi Canh Thân đại kỵ cưới gái những tuổi kể dưới đây. Gái những tuổi kể dưới đây đại kỵ có chồng trai tuổi Canh Thân.
1. Chồng tuổi Canh Thân vợ tuổi Canh Thân, Chồng vợ đồng một tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly)
2. Chồng tuổi Canh Thân vợ tuổi Quí Hợi Chồng lớn hơn vợ 3 tuổi ở đời với nhau phạm (Tuyệt Mạng)
3. Chồng tuổi Canh Thân vợ tuổi Nhâm Thân Chồng lớn hơn vợ 12 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly)
4. Chồng tuổi Canh Thân vợ tuổi Ất Hợi Chồng lớn hơn vợ 15 tuổi ở đời với nhau phạm (Tuyệt Mạng)
5. Chồng tuổi Canh Thân vợ tuổi Mậu Dần Chồng lớn hơn vợ 18 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly)
6. Chồng tuổi Canh Thân vợ tuổi Giáp Dần Vợ lớn hơn chồng 6 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly)

Trai Tuổi này kỵ cưới vợ năm 18, 20, 26, 3,0 32, 38, 42 tuổi.
Gái Tuổi này kỵ có chồng năm 18, 20, 24, 30, 32, 36, 42 tuổi.
Những năm tuổi trên đây kỵ kết hôn, luận việc hôn nhân không thành, còn có đôi bạn rồi mà gặp những năm nói trên thì hay sanh việc buồn và xung khắc hoặc chịu đựng cảnh xa vắng.
Tuổi này trai hay gái sanh nhằm tháng 4, tháng 10 trong đời sanh hay xảy việc buồn phiền bất đồng ý, đến ngày chót khó nên đôi.
Tuổi này trai hay gái khi có đôi bạn số định gặp người bạn ở hướng Mùi mới đúng căn duyên.

XIN LƯU Ý
Trai tuổi Canh Thân sanh tháng 4, 10, 3, 12, 1 và tháng 5 như sanh nhằm mấy tháng này có số Lưu Thê (có số đào hoa, nhiều vợ) hoặc đa đoan về việc vợ.
Gái tuổi Canh Thân sanh tháng 5, 8, 4 và tháng 10 như sanh nhằm mấy tháng này có số Lưu Phu (nhiều chồng) hoặc trái cảnh về việc chồng.
Còn sanh nhằm tháng 9 và tháng 6 số khắc con, khó sanh và khó nuôi.

Các Tuổi Kỵ Kết Hôn Của Vợ
Vợ Tuổi: Giáp Tý
(Đại Kỵ, Kết Hôn)

Trai tuổi Giáp Tý đại kỵ cưới gái những tuổi kể dưới đây.Gái những tuổi kể dưới đây đại kỵ có chồng trai tuổi Giáp Tý.

1. Chồng tuổi Giáp Tý vợ tuổi Đinh Mẹo Chồng lớn hơn vợ 3 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly và Tuyệt Mạng)
2. Chồng tuổi Giáp Tý vợ tuổi Quí Dậu Chồng lớn hơn vợ 9 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly)
3. Chồng tuổi Giáp Tý vợ tuổi Kỷ Mẹo Chồng lớn hơn vợ 15 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly và Tuyệt Mạng)
4. Chồng tuổi Giáp Tý vợ tuổi Tân Dậu vợ lớn hơn chồng 3 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly)

Trai tuổi này kỵ cưới vợ năm 15, 19, 21, 27, 31, 33, 39 tuổi.
Gái tuổi này kỵ có chồng năm 16, 17, 22, 23, 28, 29, 34 tuổi.

Những năm tuổi trên đây kỵ kết hôn, luận việc hôn nhân không thành, còn có đôi bạn rồi mà gặp những năm nói trên thì hay sanh việc buồn và xung khắc hoặc chịu cảnh xa vắng.
Tuổi này trai hay gái sanh nhằm tháng 1 tháng 7 trong đời sanh hay xảy việc buồn phiền bất đồng ý, đến ngày chót khó nên đôi.
TuổI này trai hay gái khi có đôi bạn số định gặp người bạn ở hướng Mẹo mới đúng căn duyên.

XIN LƯU Ý
Trai tuổi Giáp Tý sanh tháng 1, 12, 5, 9, 11, 6 và tháng 10, như sanh nhằm mấy tháng này có số Lưu Thê (có số đào hoa, nhiều vợ) hoặc đa đoan về việc vợ
Gái tuổi Giáp Tý sanh tháng 1, 10, 2 và tháng 11, như sanh nhằm mấy tháng này có số Lưu Phu (nhiều chồng) hoặc trái cảnh về việc chồng. Còn sanh nhằm tháng 3 và tháng 12 số khắc con, khó sanh và khó nuôi.

Sơ Đồ Định Hướng Lương Duyên
Sơ đồ định hướng lương duyên sẽ cho Quí vị biết người chồng hoặc người vợ của Quí vị đang ở hướng nào của 12 con giáp, tý, sửu, dần, mẹo.., từ đó Quí vị sẽ dễ dàng tìm được hướng lương duyên tốt cho mình.
Muốn định hướng: Sơ đồ này phải để tại nhà ở, xây cho đúng hướng Đông và Tây, hướng Đông là Mặt trời mọc, hướng Tây là mặt trời lặn trong tuổi của mình nên định hướng lương duyên ở hướng nào khi đối chiếu sơ đồ sẽ thấy rõ.

Ý nghĩa những phần “ĐOÁN PHỤ THÊM”

Trong mỗi cặp vợ chồng cần có giới hạn, cặp mắt của người đời không cho phép chồng lớn tuổi hơn vợ quá nhiều hay là tuổi đến gấp đôi, còn vợ lớn tuổi hơn chồng quá nhiều thì ngược đời rất hiếm có, vì thế nên soạn giả tạm phân giới hạn là chồng lớn hơn vợ đến 9 tuổi đoán rõ ràng, còn lớn hơn từ 10 đến 18 tuổi thì vào trường hợp đoán phụ thêm mà thôi, còn lớn hơn quá nhiều từ 19 tuổi sấp lên xin vô luận.

Những cảnh vợ lớn hơn chồng từ 1 đến 3 tuổi thì đoán rõ ràng, còn lớn hơn từ 4 đến 9 tuổi thì vào trường hợp đoán phụ thêm mà thôi, còn những cảnh quá ngược đời là vợ lớn hơn chồng từ 10 tuổi trở lên xin miễn luận.

Thưa quý vị, mục Căn Duyên Tiền Định này soạn giả căn cứ vào loại sách như Lữ Tài Hiệp Hôn, Cao Ly Toán Số, Cao Ly Đầu Hình, Bác San Tuyệt Mạng, Bác San Giao Chiến, Bác San Giao Xung, Bác Cung, Ngũ Mạng tìm hiểu số vợ chồng không phải đánh tay sơ sơ là đúng.

Bởi có nhiều điều kỵ hạp lẫn nhau, rất khó mà phân tích. Cần hiểu từ gốc đến ngọn mình định mới được. Trước phải biết số của người trai hay người gái đó có số thay chồng đổi vợ không?

Xin quý vị cần lưu ý điểm này. Nếu phạm số thay đổi dầu lựa chọn tuổi tốt cách mấy cũng không tránh khỏi số đã định, còn số được một chồng một vợ rủi gặp tuổi kỵ cũng có thể giảm và hy vọng ở được, đó là điều rất cần cho việc xem tuổi vợ chồng, còn những điểm phụ đoán soạn giả không thể kể hết được.

CÓ HAI CÂU CA DAO NHƯ SAU:
- Cô này chồng chết có huông, Ai mà lấy cổ thua buồn chết theo,
- Anh này bỏ vợ có huông, Ai mà lấy ảnh thua buồn ảnh thôi.
2 câu ca dao này có nghĩa là: Người gái có số chết chồng Người trai phạm số đổi vợ.

Lý Giải Về 5 Cảnh Trong Cao Ly Tướng Số

1. Cảnh NHỨT PHÚ QUÍ
SỐ NHỨT PHÚ QUÍ CÓ 3 TRƯỜNG HỢP NHƯ SAU:
1. Vợ chồng ở với nhau số gặp số Nhứt Phú Quý và số mạng cá nhân của vợ chồng được tốt, lại được hưởng phước đức của cha mẹ đôi bên, được 3 điểm cộng lại tất nhiên sẽ tạo nên một sự nghiệp lớn lao, sống trong cảnh phù hoa hạnh phúc.
2. Vợ chồng ở với nhau số gặp cảnh Nhứt Phú Quý và thêm mạng cá nhân của vợ chồng được tốt, nhưng không được hưởng phước đức của cha mẹ đôi bên, thì cảnh vợ chồng chỉ tốt ở 2 điểm mà thôi, tất nhiên cũng tạo nên sự nghiệp khá giả, sống trong cảnh ấm no.
3. Vợ chồng ở với nhau số gặp số Nhứt Phú Quý mà số mạng cá nhân của vợ chồng không tốt và không được hưởng phước đức của cha mẹ đôi bên, thì chỉ có phần hơi để làm ăn mà thôi.

2. CẢNH: NHÌ BẦN TIỆN
SỐ NHÌ BẦN TIỆN CÓ 3 TRƯỜNG HỢP NHƯ SAU:
1. Vợ chồng ở với nhau số gặp số Nhì Bần Tiện và số mạng cá nhân của vợ chồng không tốt, lại không hưởng phước đức của cha mẹ đôi bên, có nhiều điểm xấu cộng lại, tất nhiên sẽ sống trong cảnh khốn khổ, vất vả không nơi nương tựa, thiếu ăn thiếu mặc.
2. Vợ chồng ở với nhau số gặp cảnh Nhì Bần Tiện và số mạng cá nhân của vợ chồng không được tốt, nhưng được hưởng phước đức của cha mẹ đôi bên, thì cảnh vợ chồng chỉ tốt được 1 phần mà thôi, tất nhiên sự sống cũng tạo gọi đủ no và tạo đ ặng nơi ăn chốn ở.
3. Vợ chồng ở với nhau số gặp số Nhì Bần Tiện mà số mạng cá nhân của vợ chồng không tốt và hưởng thêm phước đức của cha mẹ đôi bên, thì cảnh vợ chồng chỉ tốt được hai phần mà thôi, tất nhiên ngày hậu cũng tạo nên nhà cửa sống trong cảnh bình đẳng ấm no.

3. CẢNH: TAM VINH HIỂN
SỐ TAM VINH HIỂN CÓ 3 TRƯỜNG HỢP NHƯ SAU:
1. Vợ chồng ở với nhau số gặp số Tam Vinh Hiển và số mạng cá nhân của vợ chồng được tốt, lại được hưởng thêm phước đức của cha mẹ đôi bên, có nhiều điểm tốt cộng lại, tất nhiên sẽ có quyền tước cao sang, được có danh giá bốn phương, nhiều người kính mến.
2. Vợ chồng ở với nhau số gặp cảnh Tam Vinh Hiển và số mạng cá nhân của vợ chồng được tốt, nhưng không được hưởng phước đức của cha mẹ đôi bên, thì cảnh vợ chồng chỉ tốt được có 2 phần mà thôi, tất nhiên được có danh giá chức tước tầm thường, cũng có địa vị với xã hội.
3. Vợ chồng ở với nhau số gặp số Tam Vinh Hiển mà số mạng cá nhân của vợ chồng không tốt và không được hưởng thêm phước đức của cha mẹ đôi bên, thì chỉ được tốt về kết hôn mà thôi, tất nhiên có ảnh hưởng về danh giá hoặc có chút ít tên tuổi với hàng xóm.

CẢNH: TỨ ĐẠT ĐẠO
SỐ TỨ ĐẠT ĐẠO CÓ 3 TRƯỜNG HỢP NHƯ SAU:
1. Vợ chồng ở với nhau số gặp số Tứ Đạt Đạo và số mạng cá nhân của vợ chồng được tốt, lại được hưởng thêm phước đức của cha mẹ đôi bên, có nhiều điểm hạp cộng lại, tất nhiên vợ chồng sẽ tạo nên sự nghiệp khá giả, sống trong cảnh thuận lợi dễ làm ăn.
2. Vợ chồng ở với nhau số gặp cảnh Tứ Đạt Đạo và thêm số mạng cá nhân của vợ chồng được tốt, nhưng không được hưởng thêm phước đức của cha mẹ đôi bên, thì cảnh vợ chồng chỉ hạp được hai phần mà thôi, tất nhiên cũng được sự ấm no và tạo nên gia đình êm ấm.
3. Vợ chồng ở với nhau số gặp số Tứ Đạt Đạo mà số mạng cá nhân của vợ chồng không tốt và không hưởng thêm phước đức của cha mẹ đôi bên, thì chỉ được tốt về kết hôn mà thôi, tất nhiên c ảnh vợ chồng ấy cũng tạm gọi là đủ no, nơi ăn chốn ở có phần chật vật.

CẢNH: NGŨ BIỆT LY
SỐ NGŨ BIỆT LY CÓ 3 TRƯỜNG HỢP NHƯ SAU:
1. Vợ chồng ở với nhau số gặp số Ngũ Biệt Ly và số mạng cá nhân của vợ chồng không tốt, làm ăn không được hưởng phúc đức của cha mẹ đôi bên, có nhiều điểm xấu cộng lại, tất nhiên sớm khóc hận, duyên kiếp bẽ bàng, kẻ mất người còn hoặc xa nhau vĩnh viễn, mặc dầu yêu thương cho thế mấy cũng không tránh khỏi.
2. Vợ chồng ở với nhau số gặp cảnh Ngũ Biệt Ly và số mạng cá nhân của vợ chồng không tốt, nhưng được hưởng phước đức của cha mẹ đôi bên, thì cảnh vợ chồng chỉ tốt được một phần mà thôi, tất nhiên từ từ sanh điều gây cấn, trái ngang rồi xa nhau cũng không thể ở được.
3. Vợ chồng ở với nhau số gặp số Ngũ Biệt Ly nhưng số mạng cá nhân của vợ chồng được tốt và được hưởng thêm phước đức của cha mẹ đôi bên, thì cảnh vợ chồng chỉ tốt được hai phần mà thôi, tất nhiên cũng tạm ở được một thời gian kéo dài nhưng thường bị ốm đau hoặc mất sự ấm êm trong gia đạo.
Kỵ nhẹ lìa sống với nhau
Kỵ nặng lìa thác sầu đau một mình.

GIẢI VỀ CAO LY TOÁN SỐ
1. NHỨT PHÚ QUÝ: là giàu có hay dư giả
2. NHÌ BẦN TIỆN: là nghèo hèn hay thiếu thốn
3. TAM VINH HIỂN: là quyền tước hay chức phận
4. TỨ ĐẠT ĐẠO: là thong đàng hay để làm ăn
5. NGŨ BIỆT LY: là lìa sống hay lìa thác
Còn phạm số TUYỆT MẠNG thì cũng nguy hiểm như số NGŨ BIỆT LY vậy.

GIẢI VỀ HÀO CON
1. HÀO CON ĐA SỐ: là từ 7 đứa con trở lên.
2. HÀO CON ĐÔNG ĐỦ: là từ 5 đến 6 đứa.
3. HÀO CON TRUNG BÌNH: là từ 3 đến 4 đứa.
4. HÀO CON THIỂU SỐ: là từ 1 đến 2 đứa.
5. HÀO CON RẤT ÍT: có nghĩa là 1 đứa con hay xin con nuôi hoặc không con.
(Hào con không thể đoán đúng y được, là có những đứa con mượn bụng u thai hoặc kiếp trước mình không thiếu nợ nó)Trở Lại Trang Chính


ç¼æä¹ä¹ç¼å Thái tháºi tấi Tư vi gà n hoÃÆ trúng giẠy nốt ruồi ở lông mày hiện tượng nháy mắt phải mang ý nghĩa vợ Cổ Chòm phóng hã²n Giáp Tý diếu NgÃ Æ lÃƒÆ 8 3 Nữ BẠtiết Điểm bao bạn テァ Hổ dÆáng lẠBÃ Æ tuổi tỵ Giác yên Quá nhắn Hoá con gái thiên bình nhóm máu b bảo vệ tê giác trắng Cao Thủ bình thờ Lục cửa Sao THÁI ÂM テδス phГЎo Thế nhãƒæ Tà y