Tử Vi Bổ Túc
Trong quyển Tử Vi Bổ Túc mà tôi soạn đây để hiến quý bạn hâm mộ tử vi ngoài những cách rất hay và có nhiều ảnh hưởng mạnh của các Bàng tinh còn có thể cho là một áng văn tuyệt tác.

Trang 1

Văn Khấn Ngày Tết Xem Tuổi Xem Ngày Xem Tướng Xem Tử Vi Xem Tứ Trụ Con Yêu Xem Bói Gieo quẻ - Xin sâm Phong Thủy