Xin Quí vị thành tâm gieo quẻ...

Điều tối cần được xem rất quan trọng, đó là sự linh ứng của quẻ. Sở dĩ linh ứng hay không là do ở đức tin, phải thành tâm tin tưởng thì quẻ mới linh ứng. Bất luận về vấn đề gì, Quí vị thành tâm khấn nguyện, sẽ thấy sự linh ứng bất ngờ của quẻ này.

Ngoài ra mỗi lần xin quẻ, bất cứ về việc gì, chỉ có thể thực hiện 1 lần mà thôi. Dù tốt hay xấu cũng vậy, không thể thấy xấu mà xin lại lần thứ 2, sẽ không bao giờ hiệu nghiệm

Cách Gieo Quẻ: Qúy Vị hãy rửa tay rửa mặt thật sạch sẽ, tập trung tư tưởng, tinh thần thư giản thoải mái nhất, rồi sau đó khấn vái như sau: "Kính lạy Phục Hy, Văn Vương, Chu Công, Khổng Tử, Thiệu Khang Tiết, Dã Hạc Lão Nhân... Nay tôi tên họ..., có việc... không tỏ tường, muốn hỏi về... Trời bảo sao thì xin thánh thần cho biết vậy". Sau đó hãy nhấn nút để bắt đầu gieo quẻ, Quý vị gieo 3 lần để có 1 quẻ.Giác heo siêu vÃƒÆ GiÃƒÆ Am Thuy hiếu thắng việc hiện tượng tâm linh phù Xem năm sinh con liêm trinh hien trồng Sao Thái âm hinh Äáºt Giáp nhà hợp phong thủy hoÃ Æ hoà khoa tuổi ngọ hoÃÆ lý va SAO ĐÀ LÀ hoà le sinh thẠn tuần hoà khoa cách sống hạnh phúc ngôi chùa ở Sài Gòn hoÃƒÆ chữ cái đầu của tên hoà đoán tính cách đàn ông qua lông mày Học tử vi tỳ TU cúng thôi nôi tang so de Результаты trai con cái Ha Hóa giải những bất lợi về nhà ở theo kỷ TU VI