THIÊN RIÊU Đi tu 2019 lăng người tuổi Sửu vu lan Hoá Vài phu thê Hạnh benh bị Đằng Xử cách xem mệnh bể cá nghệ nhà Sao Hóa Kỵ bản Tổ cách ghen tuông và các sao ghen trong tử vi chết mệnh kim Äáºt mơ thấy gà Thiền 90 tẠm hÃu Làm ăn Chỉ tay Tam Tài sao đường phù Địa không bãæ đào hoa Chữ tài 济南7 Trùng hằng mÃn cung Nô Bộc Giờ sinh tuần triệt Sao Tuần làm ăn sao tốt xấu chạm tiền tài