Thông Báo Chuyên Mục Mới!

Kính thưa Qúy Vị,
Phần xem sơ lượt Tử Vi năm Kỷ Hợi 2019 đã được chúng tôi phát hành. Phần tử vi này gồm có 108 trang bao gồm cả nam và nữ, từ 17 tuổi đến 70 tuổi để quý vị tham khảo trước thềm măm mới, mỗi độ xuân về. Quý vi có thể xem sơ qua tình duyên, công danh, sự nghiệp, sức khỏe, sao hạn trong năm mới Kỷ Hợi 2019 này như thể nào, để thuận việc cúng sao cầu an cho bản thân và gian đình.

Qúy vị hãy cố gắng chia sẽ trang Xemtuong.net lên Facebook để nhiều người biết và chúng tôi sẽ tiếp tục phát triển nhiều ứng đụng hay để phục vụ quý vị.

Trân Trọng!
XemTuong.net

NGÀY

NGÀY TỐT TRONG THÁNG 09/2019

Lịch Dương
1
Tháng 09

Lịch Âm
03
Tháng 08

Ngày Trung Bình

Chủ Nhật Ngày 1/09/2019 nhằm Ngày 03/08/2019 Âm lịch
Ngày Tân Sửu, Tháng Quý Dậu, Năm Kỷ Hợi
Ngày Câu Trần Hắc Đạo - Trực Chấp
Giờ tốt trong ngày: 3h-5h | 5h-7h | 9h-11h | 15h-17h | 19h-21h | 21h-23h
Trung Bình Không tốt cũng không xấu, chỉ nên làm những việc thường ngày
Xem chi tiết

Lịch Dương
2
Tháng 09

Lịch Âm
04
Tháng 08

Ngày Tốt Trên Trung Bình

Thứ Hai Ngày 2/09/2019 nhằm Ngày 04/08/2019 Âm lịch
Ngày Nhâm Dần, Tháng Quý Dậu, Năm Kỷ Hợi
Ngày Thanh Long Hoàng Đạo - Trực Phá
Giờ tốt trong ngày: 23h-1h | 1h-3h | 7h-9h | 9h-11h | 13h-15h | 19h-21h
Trên Trung Bình Chỉ nên làm những việc ít quan trọng, những việc quan trong nên chọn ngày khác
Xem chi tiết

Lịch Dương
3
Tháng 09

Lịch Âm
05
Tháng 08

Ngày Tương đối Xấu

Thứ Ba Ngày 3/09/2019 nhằm Ngày 05/08/2019 Âm lịch
Ngày Quý Mão, Tháng Quý Dậu, Năm Kỷ Hợi
Ngày Minh Đường Hoàng Đạo - Trực Nguy
Giờ tốt trong ngày: 23h-1h | 3h-5h | 5h-7h | 13h-15h | 11h-13h | 17h-19h
Tương đối Xấu Không nên làm việc gì quan trọng vào ngày này, nên hạn chế mọi việc
Xem chi tiết

Lịch Dương
4
Tháng 09

Lịch Âm
06
Tháng 08

Ngày Rất Tốt

Thứ Tư Ngày 4/09/2019 nhằm Ngày 06/08/2019 Âm lịch
Ngày Giáp Thìn, Tháng Quý Dậu, Năm Kỷ Hợi
Ngày Thiên Hình Hắc Đạo - Trực Thành
Giờ tốt trong ngày: 3h-5h | 7h-9h | 9h-11h | 15h-17h | 17h-19h | 21h-23h
Rất Tốt Nên triển các công việc quan trọng như động thổ, cưới hỏi, ký kết hợp đồng, xuất hành, hội họp, nhận chức, sửa chữa nhà cửa...
Xem chi tiết

Lịch Dương
5
Tháng 09

Lịch Âm
07
Tháng 08

Ngày Dưới Trung Bình

Thứ Năm Ngày 5/09/2019 nhằm Ngày 07/08/2019 Âm lịch
Ngày Ất Tỵ, Tháng Quý Dậu, Năm Kỷ Hợi
Ngày Chu Tức Hắc Đạo - Trực Thu
Giờ tốt trong ngày: 1h-3h | 7h-9h | 11h-13h | 13h-15h | 19h-21h | 21h-23h
Dưới Trung Bình Phần xấu nhiều hơn phần tốt, nên hạn chế làm những việc quan trọng
Xem chi tiết

Lịch Dương
6
Tháng 09

Lịch Âm
08
Tháng 08

Ngày Trung Bình

Thứ Sáu Ngày 6/09/2019 nhằm Ngày 08/08/2019 Âm lịch
Ngày Bính Ngọ, Tháng Quý Dậu, Năm Kỷ Hợi
Ngày Kim Qũy Hoàng Đạo - Trực Khai
Giờ tốt trong ngày: 23h-1h | 1h-3h | 5h-7h | 11h-13h | 15h-17h | 17h-19h
Trung Bình Không tốt cũng không xấu, chỉ nên làm những việc thường ngày
Xem chi tiết

Lịch Dương
7
Tháng 09

Lịch Âm
09
Tháng 08

Ngày Tương đối Xấu

Thứ Bảy Ngày 7/09/2019 nhằm Ngày 09/08/2019 Âm lịch
Ngày Đinh Mùi, Tháng Quý Dậu, Năm Kỷ Hợi
Ngày Kim Đường Hoàng Đạo - Trực Bế
Giờ tốt trong ngày: 3h-5h | 5h-7h | 9h-11h | 15h-17h | 19h-21h | 21h-23h
Tương đối Xấu Không nên làm việc gì quan trọng vào ngày này, nên hạn chế mọi việc
Xem chi tiết

Lịch Dương
8
Tháng 09

Lịch Âm
10
Tháng 08

Ngày Trung Bình

Chủ Nhật Ngày 8/09/2019 nhằm Ngày 10/08/2019 Âm lịch
Ngày Mậu Thân, Tháng Quý Dậu, Năm Kỷ Hợi
Ngày Bạch Hổ Hắc Đạo - Trực Bế
Giờ tốt trong ngày: 23h-1h | 1h-3h | 7h-9h | 9h-11h | 13h-15h | 19h-21h
Trung Bình Không tốt cũng không xấu, chỉ nên làm những việc thường ngày
Xem chi tiết

Lịch Dương
9
Tháng 09

Lịch Âm
11
Tháng 08

Ngày Trung Bình

Thứ Hai Ngày 9/09/2019 nhằm Ngày 11/08/2019 Âm lịch
Ngày Kỷ Dậu, Tháng Quý Dậu, Năm Kỷ Hợi
Ngày Ngọc Đường Hoàng Đạo - Trực Kiến
Giờ tốt trong ngày: 23h-1h | 3h-5h | 5h-7h | 11h-13h | 13h-15h | 17h-19h
Trung Bình Không tốt cũng không xấu, chỉ nên làm những việc thường ngày
Xem chi tiết

Lịch Dương
10
Tháng 09

Lịch Âm
12
Tháng 08

Ngày Tốt Trên Trung Bình

Thứ Ba Ngày 10/09/2019 nhằm Ngày 12/08/2019 Âm lịch
Ngày Canh Tuất, Tháng Quý Dậu, Năm Kỷ Hợi
Ngày Thiên Lao Hắc Đạo - Trực Trừ
Giờ tốt trong ngày: 3h-5h | 7h-9h | 9h-11h | 15h-17h | 17h-19h | 21h-23h
Trên Trung Bình Chỉ nên làm những việc ít quan trọng, những việc quan trong nên chọn ngày khác
Xem chi tiết

Lịch Dương
11
Tháng 09

Lịch Âm
13
Tháng 08

Ngày Trung Bình

Thứ Tư Ngày 11/09/2019 nhằm Ngày 13/08/2019 Âm lịch
Ngày Tân Hợi, Tháng Quý Dậu, Năm Kỷ Hợi
Ngày Nguyên Vũ Hắc Đạo - Trực Mãn
Giờ tốt trong ngày: 1h-3h | 7h-9h | 11h-13h | 13h-15h | 19h-21h | 21h-23h
Trung Bình Không tốt cũng không xấu, chỉ nên làm những việc thường ngày
Xem chi tiết

Lịch Dương
12
Tháng 09

Lịch Âm
14
Tháng 08

Ngày Trung Bình

Thứ Năm Ngày 12/09/2019 nhằm Ngày 14/08/2019 Âm lịch
Ngày Nhâm Tý, Tháng Quý Dậu, Năm Kỷ Hợi
Ngày Tư Mệnh Hoàng Đạo - Trực Bình
Giờ tốt trong ngày: 23h-1h | 1h-3h | 5h-7h | 11h-13h | 15h-17h | 17h-19h
Trung Bình Không tốt cũng không xấu, chỉ nên làm những việc thường ngày
Xem chi tiết

Lịch Dương
13
Tháng 09

Lịch Âm
15
Tháng 08

Ngày Trung Bình

Thứ Sáu Ngày 13/09/2019 nhằm Ngày 15/08/2019 Âm lịch
Ngày Quý Sửu, Tháng Quý Dậu, Năm Kỷ Hợi
Ngày Câu Trần Hắc Đạo - Trực Định
Giờ tốt trong ngày: 3h-5h | 5h-7h | 9h-11h | 15h-17h | 19h-21h | 21h-23h
Trung Bình Không tốt cũng không xấu, chỉ nên làm những việc thường ngày
Xem chi tiết

Lịch Dương
14
Tháng 09

Lịch Âm
16
Tháng 08

Ngày Rất Tốt

Thứ Bảy Ngày 14/09/2019 nhằm Ngày 16/08/2019 Âm lịch
Ngày Giáp Dần, Tháng Quý Dậu, Năm Kỷ Hợi
Ngày Thanh Long Hoàng Đạo - Trực Chấp
Giờ tốt trong ngày: 23h-1h | 1h-3h | 7h-9h | 9h-11h | 13h-15h | 19h-21h
Rất Tốt Nên triển các công việc quan trọng như động thổ, cưới hỏi, ký kết hợp đồng, xuất hành, hội họp, nhận chức, sửa chữa nhà cửa...
Xem chi tiết

Lịch Dương
15
Tháng 09

Lịch Âm
17
Tháng 08

Ngày Rất Xấu

Chủ Nhật Ngày 15/09/2019 nhằm Ngày 17/08/2019 Âm lịch
Ngày Ất Mão, Tháng Quý Dậu, Năm Kỷ Hợi
Ngày Minh Đường Hoàng Đạo - Trực Phá
Giờ tốt trong ngày: 23h-1h | 3h-5h | 5h-7h | 13h-15h | 11h-13h | 17h-19h
Rất Xấu Chỉ nên thực hiện các công việc hàng ngày. Những việc quan trọng dù lớn dù nhỏ nên chọn ngày tốt hơn để làm
Xem chi tiết

Lịch Dương
16
Tháng 09

Lịch Âm
18
Tháng 08

Ngày Trung Bình

Thứ Hai Ngày 16/09/2019 nhằm Ngày 18/08/2019 Âm lịch
Ngày Bính Thìn, Tháng Quý Dậu, Năm Kỷ Hợi
Ngày Thiên Hình Hắc Đạo - Trực Nguy
Giờ tốt trong ngày: 3h-5h | 7h-9h | 9h-11h | 15h-17h | 17h-19h | 21h-23h
Trung Bình Không tốt cũng không xấu, chỉ nên làm những việc thường ngày
Xem chi tiết

Lịch Dương
17
Tháng 09

Lịch Âm
19
Tháng 08

Ngày Tương đối Xấu

Thứ Ba Ngày 17/09/2019 nhằm Ngày 19/08/2019 Âm lịch
Ngày Đinh Tỵ, Tháng Quý Dậu, Năm Kỷ Hợi
Ngày Chu Tức Hắc Đạo - Trực Thành
Giờ tốt trong ngày: 1h-3h | 7h-9h | 11h-13h | 13h-15h | 19h-21h | 21h-23h
Tương đối Xấu Không nên làm việc gì quan trọng vào ngày này, nên hạn chế mọi việc
Xem chi tiết

Lịch Dương
18
Tháng 09

Lịch Âm
20
Tháng 08

Ngày Rất Tốt

Thứ Tư Ngày 18/09/2019 nhằm Ngày 20/08/2019 Âm lịch
Ngày Mậu Ngọ, Tháng Quý Dậu, Năm Kỷ Hợi
Ngày Kim Qũy Hoàng Đạo - Trực Thu
Giờ tốt trong ngày: 23h-1h | 1h-3h | 5h-7h | 11h-13h | 15h-17h | 17h-19h
Rất Tốt Nên triển các công việc quan trọng như động thổ, cưới hỏi, ký kết hợp đồng, xuất hành, hội họp, nhận chức, sửa chữa nhà cửa...
Xem chi tiết

Lịch Dương
19
Tháng 09

Lịch Âm
21
Tháng 08

Ngày Tốt Trên Trung Bình

Thứ Năm Ngày 19/09/2019 nhằm Ngày 21/08/2019 Âm lịch
Ngày Kỷ Mùi, Tháng Quý Dậu, Năm Kỷ Hợi
Ngày Kim Đường Hoàng Đạo - Trực Khai
Giờ tốt trong ngày: 3h-5h | 5h-7h | 9h-11h | 15h-17h | 19h-21h | 21h-23h
Trên Trung Bình Chỉ nên làm những việc ít quan trọng, những việc quan trong nên chọn ngày khác
Xem chi tiết

Lịch Dương
20
Tháng 09

Lịch Âm
22
Tháng 08

Ngày Tốt Trên Trung Bình

Thứ Sáu Ngày 20/09/2019 nhằm Ngày 22/08/2019 Âm lịch
Ngày Canh Thân, Tháng Quý Dậu, Năm Kỷ Hợi
Ngày Bạch Hổ Hắc Đạo - Trực Bế
Giờ tốt trong ngày: 23h-1h | 1h-3h | 7h-9h | 9h-11h | 13h-15h | 19h-21h
Trên Trung Bình Chỉ nên làm những việc ít quan trọng, những việc quan trong nên chọn ngày khác
Xem chi tiết

Lịch Dương
21
Tháng 09

Lịch Âm
23
Tháng 08

Ngày Trung Bình

Thứ Bảy Ngày 21/09/2019 nhằm Ngày 23/08/2019 Âm lịch
Ngày Tân Dậu, Tháng Quý Dậu, Năm Kỷ Hợi
Ngày Ngọc Đường Hoàng Đạo - Trực Kiến
Giờ tốt trong ngày: 23h-1h | 3h-5h | 5h-7h | 11h-13h | 13h-15h | 17h-19h
Trung Bình Không tốt cũng không xấu, chỉ nên làm những việc thường ngày
Xem chi tiết

Lịch Dương
22
Tháng 09

Lịch Âm
24
Tháng 08

Ngày Rất Xấu

Chủ Nhật Ngày 22/09/2019 nhằm Ngày 24/08/2019 Âm lịch
Ngày Nhâm Tuất, Tháng Quý Dậu, Năm Kỷ Hợi
Ngày Thiên Lao Hắc Đạo - Trực Trừ
Giờ tốt trong ngày: 3h-5h | 7h-9h | 9h-11h | 15h-17h | 17h-19h | 21h-23h
Rất Xấu Chỉ nên thực hiện các công việc hàng ngày. Những việc quan trọng dù lớn dù nhỏ nên chọn ngày tốt hơn để làm
Xem chi tiết

Lịch Dương
23
Tháng 09

Lịch Âm
25
Tháng 08

Ngày Tốt Trên Trung Bình

Thứ Hai Ngày 23/09/2019 nhằm Ngày 25/08/2019 Âm lịch
Ngày Quý Hợi, Tháng Quý Dậu, Năm Kỷ Hợi
Ngày Nguyên Vũ Hắc Đạo - Trực Mãn
Giờ tốt trong ngày: 1h-3h | 7h-9h | 11h-13h | 13h-15h | 19h-21h | 21h-23h
Trên Trung Bình Chỉ nên làm những việc ít quan trọng, những việc quan trong nên chọn ngày khác
Xem chi tiết

Lịch Dương
24
Tháng 09

Lịch Âm
26
Tháng 08

Ngày Tốt Trên Trung Bình

Thứ Ba Ngày 24/09/2019 nhằm Ngày 26/08/2019 Âm lịch
Ngày Giáp Tý, Tháng Quý Dậu, Năm Kỷ Hợi
Ngày Tư Mệnh Hoàng Đạo - Trực Bình
Giờ tốt trong ngày: 23h-1h | 1h-3h | 5h-7h | 11h-13h | 15h-17h | 17h-19h
Trên Trung Bình Chỉ nên làm những việc ít quan trọng, những việc quan trong nên chọn ngày khác
Xem chi tiết

Lịch Dương
25
Tháng 09

Lịch Âm
27
Tháng 08

Ngày Trung Bình

Thứ Tư Ngày 25/09/2019 nhằm Ngày 27/08/2019 Âm lịch
Ngày Ất Sửu, Tháng Quý Dậu, Năm Kỷ Hợi
Ngày Câu Trần Hắc Đạo - Trực Định
Giờ tốt trong ngày: 3h-5h | 5h-7h | 9h-11h | 15h-17h | 19h-21h | 21h-23h
Trung Bình Không tốt cũng không xấu, chỉ nên làm những việc thường ngày
Xem chi tiết

Lịch Dương
26
Tháng 09

Lịch Âm
28
Tháng 08

Ngày Rất Tốt

Thứ Năm Ngày 26/09/2019 nhằm Ngày 28/08/2019 Âm lịch
Ngày Bính Dần, Tháng Quý Dậu, Năm Kỷ Hợi
Ngày Thanh Long Hoàng Đạo - Trực Chấp
Giờ tốt trong ngày: 23h-1h | 1h-3h | 7h-9h | 9h-11h | 13h-15h | 19h-21h
Rất Tốt Nên triển các công việc quan trọng như động thổ, cưới hỏi, ký kết hợp đồng, xuất hành, hội họp, nhận chức, sửa chữa nhà cửa...
Xem chi tiết

Lịch Dương
27
Tháng 09

Lịch Âm
29
Tháng 08

Ngày Rất Xấu

Thứ Sáu Ngày 27/09/2019 nhằm Ngày 29/08/2019 Âm lịch
Ngày Đinh Mão, Tháng Quý Dậu, Năm Kỷ Hợi
Ngày Minh Đường Hoàng Đạo - Trực Phá
Giờ tốt trong ngày: 23h-1h | 3h-5h | 5h-7h | 13h-15h | 11h-13h | 17h-19h
Rất Xấu Chỉ nên thực hiện các công việc hàng ngày. Những việc quan trọng dù lớn dù nhỏ nên chọn ngày tốt hơn để làm
Xem chi tiết

Lịch Dương
28
Tháng 09

Lịch Âm
30
Tháng 08

Ngày Tốt Trên Trung Bình

Thứ Bảy Ngày 28/09/2019 nhằm Ngày 30/08/2019 Âm lịch
Ngày Mậu Thìn, Tháng Quý Dậu, Năm Kỷ Hợi
Ngày Thiên Hình Hắc Đạo - Trực Nguy
Giờ tốt trong ngày: 3h-5h | 7h-9h | 9h-11h | 15h-17h | 17h-19h | 21h-23h
Trên Trung Bình Chỉ nên làm những việc ít quan trọng, những việc quan trong nên chọn ngày khác
Xem chi tiết

Lịch Dương
29
Tháng 09

Lịch Âm
01
Tháng 09

Ngày Rất Tốt

Chủ Nhật Ngày 29/09/2019 nhằm Ngày 01/09/2019 Âm lịch
Ngày Kỷ Tỵ, Tháng Giáp Tuất, Năm Kỷ Hợi
Ngày Minh Đường Hoàng Đạo - Trực Thành
Giờ tốt trong ngày: 1h-3h | 7h-9h | 11h-13h | 13h-15h | 19h-21h | 21h-23h
Rất Tốt Nên triển các công việc quan trọng như động thổ, cưới hỏi, ký kết hợp đồng, xuất hành, hội họp, nhận chức, sửa chữa nhà cửa...
Xem chi tiết

Lịch Dương
30
Tháng 09

Lịch Âm
02
Tháng 09

Ngày Tương đối Xấu

Thứ Hai Ngày 30/09/2019 nhằm Ngày 02/09/2019 Âm lịch
Ngày Canh Ngọ, Tháng Giáp Tuất, Năm Kỷ Hợi
Ngày Thiên Hình Hắc Đạo - Trực Thu
Giờ tốt trong ngày: 23h-1h | 1h-3h | 5h-7h | 11h-13h | 15h-17h | 17h-19h
Tương đối Xấu Không nên làm việc gì quan trọng vào ngày này, nên hạn chế mọi việc
Xem chi tiết
Xem Tiếp


Tìm may mắn cho những người tuổi Canh xem tướng đàn ông có râu quai nón bai cách xem tướng chọn chồng thien linh cai xem tướng chọn bạn gái địa tạng vương bồ tát Thiên Thượng Hỏa bát tự ngũ hành Thổ vượng xem tướng chọn chồng tốt Sao THIÊN cơ phong thủy xe cưới sự nghiệp tuổi Tuất Lá số Tử Vi tướng đàn ông chung thủy xem tuổi bố mẹ để sinh con cắm hoa ngày tết hợp phong thủy tướng lông mày căn nhà sung sướng 2013 nhin tướng đàn ông cằm nhọn câu chuyện tình yêu đồng tính nữ vía thần tài mẫu người yêu lý tưởng của 12 chòm người yêu lý tưởng cách hóa giải tên bé trai lời đường mật bói số cách tránh tà trong tháng cô hồn ảnh bàn thờ đẹp giet chử Sao Chủ Mệnh đường nhân khí xem tướng con gái mắt sâu khà van phải xem tướng con gái mắt xếch Hội Thanh Sầm tại hưng yên đa tình xem tướng đàn ông mắt sâu ý nghĩa sao vat giải mã giấc mơ thấy ăn chuối xem tử vi tháng hai của người tuổi Hợi top nữ đeo Di Lặc Khoa tử vi 3 vòng chuẩn của phụ nữ