So Tuổi Vợ Chồng

Can Chi:

Can Chi:

(Nếu quý vị không biết ngày Âm Lịch của mình thì nhấn vào đây tra từ DL sang ÂL)mẫu sát sinh Huyệt mộ tÃm tướng ngủ nằm sấp Bàng cháºm Đà La Bá ƒ Sao TUẾ PHÁ Sao Tử Ngũ hành Thần Tài mai Cu mon cac đàn ông dê minh tâm mao mua nhà là vượng phu Mão Làm 3 cục Sao thai âm thân mệnh tài anh Độ mơ thấy ngựa Con rùa tử vi tháng khái bát tự thoái tài thiÊn ĐỒng phòng Vợ nam thần hàn quốc mắt thờ chùa số tử vi bản nhạc chết chóc những chòm sao 6 lich sao đẩu quân ở cung mệnh sat Thúy