DANH MỤC CHÍNH
Giới thiệu TQ về khuôn mặt Tổng quát (bổ sung) Ngũ nhạc Tứ dậu Ngũ quang 13 Bộ vị quang trọng 12 Cung trongT.học Tướng Trán Lông mày Tướng Mắt Lông mày Mắt (bổ sung) Tướng Tai Mũi & Lưỡng quyền Môi - Miệng Khu vực hạ đ́nh Cằm và Mang tai Giai thoại về Hạ đ́nh Âm thanh Râu tóc Nốt rùi và Giai thoại Động tác-GT về ngũ Thân h́nh Chân tay Các loại tướng Tướng biến cách Tướng cách đặc biệt Lư tướng - pháp tướng Nguyên lư âm dương Ngũ hành trong T.học Quan niệm tướng học Thần Khí Sắc Sắc và con người Khí phách P.Pháp xem tướng Giai thoại Xem tướng X.Tướng theo T.gian Ứ dụng của N.T.Học Tướng phụ nữ P.Luận néttướng P.nữ Nhận định về N.T.Học Thay lời kết

NHÂN TƯỚNG HỌC
Tướng tuỳ tâm sinh - Tướng tuỳ tâm diệt, tướng tốt xấu là ở cái tâm con người!


© 2007 XemTuong.net | Thoả thuận