Tam Vinh Hien

SỐ TAM VINH HIỂN CÓ 3 TRƯỜNG HỢP NHƯ SAU

  1. Vợ chồng ở với nhau gặp số Tam Vinh Hiển và số mạng cá nhân của vợ chồng đặng tốt, lại đặng hưởng thêm phước đức của cha mẹ đôi bên, có nhiều điểm tốt cộng lại, tất nhiên sẽ có quyền tước cao sang, đặng có danh giá bốn phương, nhiều người kính mến.
  2. Vợ chồng ở với nhau gặp số Tam Vinh Hiển và thêm số mạng cá nhân của vợ chồng đặng tốt, nhưng không đặng hưởng phước đức của cha mẹ đôi bên, thì cảnh vợ chồng ấy chỉ tốt có hai phần mà thôi, tất nhiên cũng đặng có danh giá chức tước tầm thường, cũng có địa vị với xã hội.
  3. Vợ chồng ở với nhau gặp số Tam Vinh Hiển và nhưng số mạng cá nhân của vợ chồng không tốt, lại không đặng hưởng phước đức của cha mẹ đôi bên, thì cảnh vợ chồng ấy chỉ đặng tốt về tuổi hiệp hôn mà thôi, tất nhiên có ảnh hưởng về danh giá hoặc có chút ít tên tuổi với hàng xóm.