Quẻ Bài Cửu Huyền Thất Tổ

Tâm Thành Cảm Ứng
Lá Bài Thứ 01

Ách Chuồn

 

   
Chủ về tiền bạc, thắng lợi về tiền, có nhiều tiền, kiếm được nhiều tiền dễ dàng bằng chính bàn tay khối óc của ḿnh, hoặc tiền vốn của ḿnh bỏ ra làm ăn, không phải là tiền vay mượn.

Nếu đi với các lá bài Cơ, lá bài Rô, hoặc các lá bài Chuồn th́ có sự thuận lợi về tiền bạc, kiếm tiền dễ dàng hoặc có lợi nhiều.

Nếu đi với các lá bài Bích th́ hao tài, hoặc lúng túng về tiền, tiền bạc khó xoay trở, khổ sở về tiền, hoặc thiệt hại về tiền.
 NGÀY TẾT ç6 táµ bùa chú Sao Thiên Hình cáo xem rốn mơ thấy sao được Tân Giáp xem bói tay nha bep Pháp canh tuất đồ phong thủy trung quốc cực vu khi lá số cảm tu vi Lục Thập Hoa Giáp của Quý Tỵ lich vạn niên とらばーゆ女性の求人8 trúc phú quý trên giải mã giấc mơ đái dầm nguyễn hẠchân dầm lược Chớ dại rước cô nàng có tướng mũi sau nhận diện 1 độc đáo đáng tin cậy ngũ tinh trẠsao Thiên Đồng THIÊN PHÚC thẠcà sao Thiên cơ phong tuc sao Thiên Phủ phong tục khai xuân mắt Sao Thai phụ