Thông Báo Chuyên Mục Mới!

Kính thưa Qúy Vị,
Chúng tôi vừa phát hành mục xem Thiên Văn Vận Số, được XemTuong.net phát triển đựa theo tài liệu xưa cũ cùng tên. Đôi lúc có nhiều sự việc mà không biết thành bại thế nào thì hãy xem mục Thiên Văn Vận Số này, thì sẽ biết chuyện đang làm thành hay bại, từ đó sẽ quyết đoán công việc được phân minh và tránh tổn thất nhất. Mục này rất hay, xem được thời vận và số phận mỗi người, linh nghiệm vô cùng.

Qúy vị hãy cố gắng chia sẽ trang Xemtuong.net lên Facebook để nhiều người biết và chúng tôi sẽ tiếp tục phát triển nhiều ứng đụng hay để phục vụ quý vị.

Trân Trọng!
XemTuong.net

Quẻ dịch số 59 "Phong thủy hoán"

Đại Cương:

Tên Quẻ: Hoán là Tán (tiêu tan, không tụ một chỗ)

Thuộc tháng 3

Lời Tượng:

Phong hành thủy thượng: Hoán, Tiên Vương dĩ hưởng vu Đế, lập miếu

Lược nghĩa

Gió đi trên nước là quẻ Hoán (tiêu tan). Đấng Tiên Vương lấy đấy dâng lễ lên để nên dựng miếu thờ (để quy tụ lòng người khỏi tản ra).

Hà Lạc giải đoán

Những tuổi nạp giáp:

Mậu: Dần, Thìn, Ngọ

Tân: Mùi, Tỵ, Mão

Lại sanh tháng 3 là cách công danh phú quý.

THƠ RẰNG:

Mộng vào đường thẳm thiên thai

Lên non chuyện ấy cùng ai hẹn ngày

Sắc xuân hương lạ gió bay

Cành xưa hoa nở lần này đẹp hơn

Hào 1:

Dụng chửng, mã tráng, cát.
Ý hào: Cứu sự lìa tan, có dương cương giúp nên cứu được.

MỆNH HỢP CÁCH: Có tài đức lại ra sức làm, gặp được tri kỷ, nên lòng người cảm phục, thế nước vững bền.

MỆNH KHÔNG HỢP: Cũng khởi gia dễ dàng, được người giúp.

XEM TUẾ VẬN: Quan chức: Thăng chuyển lẹ. Giới sĩ: Có vận bay nhẩy. Người thường: Ðược bậc tôn trưởng đề cử nên mưu việc toại ý.

Hào 2:

HOÁN, bôn kỳ kỷ, hối vong.
Ý hào: Có đất căn cứ, nên cứu được lìa tan.

MỆNH HỢP CÁCH: Ðương thời hoán, biết cơ biến để cứu vớt thì phục hưng được, trước gian khổ, sau dễ dàng.

MỆNH KHÔNG HỢP: Lìa nhà, động lực kinh doanh, buổi đầu thất chí, an tĩnh lâu lâu, muộn sau toại nguyện..

XEM TUẾ VẬN: Quan chức: Làm trưởng, cầm quyền binh, hoặc được phong tướng, dự mưu quốc sự.. Giới sĩ: Nên danh. Người thường: Mưu vọng việc nhà thành, Tăng đạo thụ ân. Số xấu, chạy ngược chạy xuôi, thất lạc, trốn tránh.

Hào 3:

Hoán kỳ cung. Vô hối.
Ý hào: Ðem thân để cứu nạn.

MỆNH HỢP CÁCH: Nắn cái thiên lệch để về với chính, bớt thái quá để tới trung dung, chỉ lo việc lớn, trên vì nước dưới vì dân.

MỆNH KHÔNG HỢP: Xa người thân, gần kẻ sơ, lìa nhà lập nghiệp, chẳng vinh, chẳng nhục, hoặc là tăng đạo tu dưỡng.

XEM TUẾ VẬN: Quan chức: Ở đô thị thì đổi đi địa phương- Tai ách tiêu tan. Giới sĩ: Lợi thì ở bên ngoài. Người thường: Hoạch lợi.

Hào 4:

Hoán kỳ quần, nguyên cát, hoán hữu khưu, phỉ di sở tư.
Ý hào: Bỏ cái bé, lập cái lớn, phải trù mưu chí lý.

MỆNH HỢP CÁCH: Giải tán bè đảng mình để hòa với đảng lớn, lập công phi thường.

MỆNH KHÔNG HỢP: Tài đức hơn người, có danh có lợi, nhưng tụ tán bất nhất.

XEM TUẾ VẬN: Quan chức: Hay đứng đầu tỉnh quận. Giới sĩ: Tài vượt người đỗ ưu. Người thường: Có hung thì tán, có mưu vọng thì thành. Số xấu chẳng lợi. Có triệu chứng chôn cất trên gò cao.

Hào 5:

Hoán hãn kỳ đại hiệu, hoán vương cư, vô cữu.
Ý hào: Rút quân về, mở rộng đức ra.

MỆNH HỢP CÁCH: Tài cao, vị trọng, đức phục các nước nhỏ, sự nghiệp hiển hách, phúc trạch lớn lao.

MỆNH KHÔNG HỢP: Chí khí hơn người, dù chẳng phú quí vẫn có tiếng tăm.

XEM TUẾ VẬN: Quan chức và giới sĩ: Có thăng chuyển, có tiến thủ, có tai họa thì tiêu tan, cầu lợi được lợi.

Hào 6:

Hoán, kỳ huyết khử, dịch xuất, vô cữu.
Ý hào: Có công cứu thời hoán, không hổ thẹn.

MỆNH HỢP CÁCH: Gan trung đởm nghĩa, cứu hiểm họa cho dân, công thành việc trọn, hưởng vị cao, lộc dày.

MỆNH KHÔNG HỢP: Biết thời nên lùi, ngoại du phương xa, tránh hiểm ra ngoài, đổi nguy ra an.

XEM TUẾ VẬN: Quan chức: Ở trung ương được chuyển đi ra ngoài, làm vũ tướng thì ra trị nạn. Giới sĩ: Dời nơi ở ẩn. Người thường: Dời chỗ hiểm đến nơi an. Kiện tụng hết, tật ách khỏi, ở tối ra sáng.


Trở Về Trang Bát Tự Hà LẠC


Ngày tốt khai trương con giáp kín đáo văn khấn cô hồn xem số tử vi các ngày tốt trong năm 2012 tuổi làm ăn với người mệnh Ly cách hóa giải phong thủy khí sắc con giáp là quý nhân phù trợ mẹo tâm linh tránh ma phong thủy mã đáo thành công treo tranh con giáp điểm quý nhân vận tu vi Xem bói tình yêu người có sự con giáp làm kẻ thứ 3 xem tử vi Xem bói tình yêu người có sự sua tướng miệng mão con giáp mang may mắn cho cha mẹ Hội Kén Rể gÃƒÆ lang trang trí phòng tân hôn con giáp mang niềm vui cho người khác vật phẩm phong thủy tốt lành bói tình xem tử vi Tính cách con người qua 12 con nàng Ma Kết độc thân Dan huyền quan là gì SAO THAI o Tuổi Mão Hội Đền Đức Ông Tuổi dần Sơn đầu Hỏa Tà y màu sắc hợp phong thủy Cân phủ độc hại Tà dâm tướng cằm bọ cạp và song tử bạn Tình duyên của người tuổi Sửu nhóm cách xem tướng qua đôi mắt cả