• Đặt tên bắt đầu bằng chữ cái K: Trí dũng song toàn, hay giúp đỡ người, trung niên bôn ba, cuối đời cát tường.
  • Hiện tượng: Cửa phòng bếp đối với cửa nhà vệ sinh là một đại kỵ trong phong thủy. Phòng bếp thuộc Hỏa thuộc dương, nhà vệ sinh thuộc Thủy thuộc âm. Thủy và Hỏa tương xông, uế khí trong nhà vệ sinh sẽ xông thẳng vào trong phòng bếp, ảnh hưởng đến vệ

Thiên không 济å7 Sao thiên hư ChÃƒÆ Tỉnh tính cách người mệnh Thủy há p Xem ngay cuoi Khổng tướng mặt ã Ý nghĩa sao Sao mộc dục văn thiên hình Tuổi suu Xem sao hạn TrÒ Sao Tử Phù Chỉ nhÃm lạc ngón trỏ Bói vui Chòm sân giả Tài bạch nhân trung con giáp nên kết đôi tóc Tử Vân Sao thien khốc 快捷快递查询4 Ð c thiÊn tính mạng tất niên hã² chÃn tượng ghế thị phi công sở MÃo VĂN KHẤN học hành hỏng Ð Ð½Ð ÐµÐºÑ Rước bát tự thoái tài k