Lá Số Tử Vi Và Bình Giải: Nguyễn Hồng Phúc Sinh ngày Tân Mão Tháng Ất Dậu Năm Canh Tý

-T. Tỵ

TẬT ÁCH

55

THIÊN CƠ(V)

Thai phụ
Nguyệt đức
L.Thiên Mã


Thiên sứ
Kiếp sát
Phá toái
Tử phù
Tiểu hao
TUẦN
L.Thiên Hư
L.Đà La

Hóa lộc Điền trạch
Hóa quyền Nô bộc
Hóa khoa Nô bộc
Hóa kỵ Phụ mẫu

Năm Tỵ

Lâm quan

Tháng 3

+N. Ngọ

TÀI BẠCH

45

TỬ VI(M)

Thiên khôi
Thiên phúc
Thanh long
L.Lộc Tồn


Thiên khốc
Thiên hư
Tuế phá
TRIỆT

Hóa lộc Nô bộc
Tự Hóa quyền
Hóa khoa Mệnh
Hóa kỵ Quan lộc

Năm Thìn

Quan đới

Tháng 4

-Q. Mùi

TỬ TỨC

35


Long đức
Lực sĩ


Đà la
TRIỆT
L.Bạch Hổ
L.Thiên Khốc
L.Kình Dương

Hóa lộc Phu thê
Hóa quyền Điền trạch
Hóa khoa Phụ mẫu
Hóa kỵ Phúc đức

Năm Mão

Mộc đục

Tháng 5

+G. Thân

PHU THÊ Thân

25

PHÁ QUÂN(H)

Thiên y
Lộc tồn
Bác sĩ
Thiên thọ


Thiên riêu
Lưu hà
Bạch hổ

Hóa lộc Mệnh
Tự Hóa quyền
Hóa khoa Quan lộc
Hóa kỵ Nô bộc

Năm Dần

Trường sinh

Tháng 6

+C. Thìn

THIÊN DI

65

THẤT SÁT(H)

Quốc ấn
Hoa cái
Long trì


Thiên hình
Quan phù
Tướng quân
Đẩu quân
Thiên la
TUẦN

Hóa lộc Nô bộc
Hóa quyền Quan lộc
Hóa khoa Phụ mẫu
Hóa kỵ Điền trạch

Năm Ngọ

Đế vượng

Tháng 2

LÁ SỐ TỬ VI

Họ Tên:

Nguyễn Hồng Phúc

Âm Dương:

Dương Nữ (Âm Dương thuận lý)

Tuổi:

Canh Tý, 0 tuổi thời điểm lập lá số

Ngày Sinh:

ngày 29/08/2020 âm - 15/10/2020 dương

Can Chi:

ngày Tân Mão, tháng Ất Dậu, năm Canh Tý

Sinh Giờ:

giờ Kỷ Hợi (22:01)

Bản Mệnh:

Bích Thượng Thổ (đấp đắp tường)

Cuc:

Thổ ngũ cục (Cục Thổ Mệnh Thổ Bình Hòa)

Cầm Tinh:

Con chuột, xuất tướng tinh con dê.

*Chủ Mệnh:

Tham Lang

*Chủ Thân:

Linh Tinh

Cân Lượng:

4 lượng 4 chỉ

Năm Lập:

Kỷ Hợi (2019) tại XemTuong.net

Lá số lập tại XemTuong.net

-Ấ. Dậu

HUYNH ĐỆ

15


Đào hoa
Thiên đức
Thiên hỷ
Phúc đức


Kình dương
Quan phủ
Linh tinh

Hóa lộc Tật ách
Hóa quyền Nô bộc
Hóa khoa Tài bạch
Hóa kỵ Phụ mẫu

Năm Sửu

Dưỡng

Tháng 7

-K. Mão

NÔ BỘC

75

THÁI DƯƠNG(V)
THIÊN LƯƠNG(V)

Văn khúc
Hữu bật
Thiên giải
Hồng loan
Thiếu âm
Tấu thư
Hóa lộc
Tam thai


Hỏa tinh
Thiên thương

Hóa lộc Quan lộc
Hóa quyền Phúc đức
Tự Hóa khoa
Tự Hóa kỵ

Năm Mùi

Suy

Tháng 1

+B. Tuất

MỆNH

5

LIÊM TRINH(M)
THIÊN PHỦ(Đ)

Phượng các
Giải thần
Thiên tài


Địa kiếp
Quả tú
Điếu khách
Phục binh
Địa võng

Hóa lộc Điền trạch
Hóa quyền Tật ách
Hóa khoa Phụ mẫu
Tự Hóa kỵ

Năm Tí

Thai

Tháng 8

+M. Dần

QUAN LỘC

85

VŨ KHÚC(V)
THIÊN TƯỚNG(M)

Địa giải
Thiên việt
Thiên trù
Thiên mã
Hóa quyền
Ân quang


Cô thần
Tang môn
Phi liêm

Hóa lộc Phúc đức
Hóa quyền Phụ mẫu
Hóa khoa Nô bộc
Hóa kỵ Tật ách

Năm Thân

Bệnh

Tháng 12

-K. Sửu

ĐIỀN TRẠCH

95

THIÊN ĐỒNG(H)
CỰ MÔN(H)

Phong cáo
Đường phù
Thiếu dương
Hỷ thần


Thiên không
Hóa kỵ
L.Tang Môn

Hóa lộc Quan lộc
Hóa quyền Phúc đức
Hóa khoa Nô bộc
Hóa kỵ Nô bộc

Năm Dậu

Tử

Tháng 11

+M. Tý

PHÚC ĐỨC

105

THAM LANG(H)

Thiên quý


Địa không
Thái tuế
Bênh phù

Tự Hóa lộc
Hóa quyền Phụ mẫu
Hóa khoa Nô bộc
Hóa kỵ Tật ách

Năm Tuất

Mộ

Tháng 10

-Đ. Hợi

PHỤ MẪU

115

THÁI ÂM(M)

Văn xương
Tả phù
Văn tinh
Thiên quan
Hóa khoa
Bát tọa


Trực phù
Đại hao
L.Thái Tuế

Tự Hóa lộc
Hóa quyền Điền trạch
Hóa khoa Tật ách
Hóa kỵ Điền trạch

Năm Hợi

Tuyệt

Tháng 9


[Mở bình giải]