Lá Số Tử Vi Và Bình Giải: Nguyễn Hồng Phúc Sinh ngày Kỷ Mùi Tháng Giáp Thân Năm Canh Tý

-T. Tỵ

TÀI BẠCH

82

CỰ MÔN(H)

Thai phụ
Nguyệt đức
L.Thiên Mã


Kiếp sát
Phá toái
Tử phù
Đại hao
Đẩu quân
TUẦN
L.Thiên Hư
L.Đà La

Tự Hóa lộc
Hóa quyền Phúc đức
Hóa khoa Thiên di
Hóa kỵ Phúc đức

Năm Mùi

Tuyệt

Tháng 4

+N. Ngọ

TỬ TỨC

92

LIÊM TRINH(V)
THIÊN TƯỚNG(V)

Thiên khôi
Thiên phúc
L.Lộc Tồn


Thiên khốc
Thiên hư
Tuế phá
Phục binh
TRIỆT

Hóa lộc Phu thê
Hóa quyền Nô bộc
Hóa khoa Nô bộc
Hóa kỵ Phụ mẫu

Năm Thân

Thai

Tháng 5

-Q. Mùi

PHU THÊ Thân

102

THIÊN LƯƠNG(Đ)

Thiên y
Long đức
Thiên thọ


Thiên riêu
Đà la
Quan phủ
TRIỆT
L.Bạch Hổ
L.Thiên Khốc
L.Kình Dương

Hóa lộc Điền trạch
Hóa quyền Tài bạch
Hóa khoa Thiên di
Hóa kỵ Tật ách

Năm Dậu

Dưỡng

Tháng 6

+G. Thân

HUYNH ĐỆ

112

THẤT SÁT(M)

Lộc tồn
Bác sĩ


Lưu hà
Bạch hổ

Hóa lộc Tử tức
Hóa quyền Điền trạch
Hóa khoa Phụ mẫu
Hóa kỵ Phúc đức

Năm Tuất

Trường sinh

Tháng 7

+C. Thìn

TẬT ÁCH

72

THAM LANG(V)

Hữu bật
Quốc ấn
Hoa cái
Long trì


Thiên sứ
Quan phù
Bênh phù
Thiên la
TUẦN

Hóa lộc Phúc đức
Hóa quyền Phụ mẫu
Hóa khoa Thiên di
Hóa kỵ Mệnh

Năm Ngọ

Mộ

Tháng 3

LÁ SỐ TỬ VI

Họ Tên:

Nguyễn Hồng Phúc

Âm Dương:

Dương Nam (Âm Dương nghịch lý)

Tuổi:

Canh Tý, 0 tuổi thời điểm lập lá số

Ngày Sinh:

ngày 26/07/2020 âm - 13/09/2020 dương

Can Chi:

ngày Kỷ Mùi, tháng Giáp Thân, năm Canh Tý

Sinh Giờ:

giờ Ất Hợi (22:01)

Bản Mệnh:

Bích Thượng Thổ (đấp đắp tường)

Cuc:

Thuỷ nhị cục (Mệnh Thổ khắc Cục Thủy)

Cầm Tinh:

Con chuột, xuất tướng tinh con dê.

*Chủ Mệnh:

Tham Lang

*Chủ Thân:

Linh Tinh

Cân Lượng:

4 lượng 0 chỉ

Năm Lập:

Kỷ Hợi (2019) tại XemTuong.net

Lá số lập tại XemTuong.net

-Ấ. Dậu

MỆNH

2

THIÊN ĐỒNG(H)

Đào hoa
Thiên đức
Thiên hỷ
Phúc đức
Lực sĩ
Thiên tài


Kình dương
Hóa kỵ

Hóa lộc Quan lộc
Hóa quyền Phu thê
Hóa khoa Nô bộc
Hóa kỵ Thiên di

Năm Hợi

Mộc đục

Tháng 8

-K. Mão

THIÊN DI

62

THÁI ÂM(H)

Văn khúc
Hồng loan
Thiếu âm
Hỷ thần
Hóa khoa
Thiên quý
Bát tọa


Thiên hình

Hóa lộc Phụ mẫu
Hóa quyền Tật ách
Hóa khoa Phu thê
Tự Hóa kỵ

Năm Tỵ

Tử

Tháng 2

+B. Tuất

PHỤ MẪU

12

VŨ KHÚC(M)

Tả phù
Phượng các
Giải thần
Thanh long
Hóa quyền


Địa kiếp
Quả tú
Điếu khách
Địa võng

Hóa lộc Mệnh
Hóa quyền Quan lộc
Hóa khoa Phúc đức
Hóa kỵ Tử tức

Năm Tí

Quan đới

Tháng 9

+M. Dần

NÔ BỘC

52

TỬ VI(M)
THIÊN PHỦ(M)

Thiên giải
Thiên việt
Thiên trù
Thiên mã


Cô thần
Tang môn
Phi liêm
Thiên thương

Hóa lộc Tật ách
Hóa quyền Thiên di
Hóa khoa Tật ách
Hóa kỵ Quan lộc

Năm Thìn

Bệnh

Tháng 1

-K. Sửu

QUAN LỘC

42

THIÊN CƠ(Đ)

Phong cáo
Địa giải
Đường phù
Thiếu dương
Tấu thư


Thiên không
Hỏa tinh
L.Tang Môn

Hóa lộc Phụ mẫu
Hóa quyền Tật ách
Hóa khoa Phu thê
Hóa kỵ Thiên di

Năm Mão

Suy

Tháng 12

+M. Tý

ĐIỀN TRẠCH

32

PHÁ QUÂN(M)


Địa không
Thái tuế
Tướng quân

Hóa lộc Tật ách
Hóa quyền Thiên di
Hóa khoa Tật ách
Hóa kỵ Quan lộc

Năm Dần

Đế vượng

Tháng 11

-Đ. Hợi

PHÚC ĐỨC

22

THÁI DƯƠNG(H)

Văn xương
Văn tinh
Thiên quan
Hóa lộc
Ân quang
Tam thai


Trực phù
Tiểu hao
Linh tinh
L.Thái Tuế

Hóa lộc Thiên di
Hóa quyền Mệnh
Hóa khoa Quan lộc
Hóa kỵ Tài bạch

Năm Sửu

Lâm quan

Tháng 10


[Mở bình giải]