Lá Số Tử Vi Và Bình Giải: Nguyễn Hồng Phúc Sinh ngày Bính Thìn Tháng Giáp Thân Năm Canh Tý

-T. Tỵ

TÀI BẠCH

82

THÁI ÂM(H)

Thai phụ
Nguyệt đức
Hóa khoa
L.Thiên Mã


Kiếp sát
Phá toái
Tử phù
Đại hao
Đẩu quân
TUẦN
L.Thiên Hư
L.Đà La

Hóa lộc Phu thê
Hóa quyền Mệnh
Hóa khoa Thiên di
Hóa kỵ Phúc đức

Năm Mùi

Tuyệt

Tháng 4

+N. Ngọ

TỬ TỨC

92

THAM LANG(H)

Thiên khôi
Thiên phúc
Thiên quý
Bát tọa
L.Lộc Tồn


Thiên khốc
Thiên hư
Tuế phá
Phục binh
TRIỆT

Hóa lộc Mệnh
Hóa quyền Điền trạch
Hóa khoa Tật ách
Hóa kỵ Huynh đệ

Năm Thân

Thai

Tháng 5

-Q. Mùi

PHU THÊ Thân

102

THIÊN ĐỒNG(H)
CỰ MÔN(H)

Thiên y
Long đức
Thiên thọ


Thiên riêu
Đà la
Quan phủ
Hóa kỵ
TRIỆT
L.Bạch Hổ
L.Thiên Khốc
L.Kình Dương

Hóa lộc Nô bộc
Tự Hóa quyền
Hóa khoa Tài bạch
Hóa kỵ Tử tức

Năm Dậu

Dưỡng

Tháng 6

+G. Thân

HUYNH ĐỆ

112

VŨ KHÚC(V)
THIÊN TƯỚNG(M)

Lộc tồn
Bác sĩ
Hóa quyền
Ân quang
Tam thai


Lưu hà
Bạch hổ

Hóa lộc Tật ách
Hóa quyền Nô bộc
Tự Hóa khoa
Hóa kỵ Mệnh

Năm Tuất

Trường sinh

Tháng 7

+C. Thìn

TẬT ÁCH

72

LIÊM TRINH(M)
THIÊN PHỦ(V)

Hữu bật
Quốc ấn
Hoa cái
Long trì


Thiên sứ
Quan phù
Bênh phù
Thiên la
TUẦN

Hóa lộc Mệnh
Hóa quyền Huynh đệ
Hóa khoa Tài bạch
Hóa kỵ Phu thê

Năm Ngọ

Mộ

Tháng 3

LÁ SỐ TỬ VI

Họ Tên:

Nguyễn Hồng Phúc

Âm Dương:

Dương Nam (Âm Dương nghịch lý)

Tuổi:

Canh Tý, 0 tuổi thời điểm lập lá số

Ngày Sinh:

ngày 23/07/2020 âm - 10/09/2020 dương

Can Chi:

ngày Bính Thìn, tháng Giáp Thân, năm Canh Tý

Sinh Giờ:

giờ Kỷ Hợi (22:01)

Bản Mệnh:

Bích Thượng Thổ (đấp đắp tường)

Cuc:

Thuỷ nhị cục (Mệnh Thổ khắc Cục Thủy)

Cầm Tinh:

Con chuột, xuất tướng tinh con dê.

*Chủ Mệnh:

Tham Lang

*Chủ Thân:

Linh Tinh

Cân Lượng:

3 lượng 0 chỉ

Năm Lập:

Kỷ Hợi (2019) tại XemTuong.net

Lá số lập tại XemTuong.net

-Ấ. Dậu

MỆNH

2

THÁI DƯƠNG(H)
THIÊN LƯƠNG(H)

Đào hoa
Thiên đức
Thiên hỷ
Phúc đức
Lực sĩ
Hóa lộc
Thiên tài


Kình dương

Hóa lộc Phúc đức
Tự Hóa quyền
Hóa khoa Điền trạch
Hóa kỵ Tài bạch

Năm Hợi

Mộc đục

Tháng 8

-K. Mão

THIÊN DI

62


Văn khúc
Hồng loan
Thiếu âm
Hỷ thần


Thiên hình

Hóa lộc Huynh đệ
Hóa quyền Tử tức
Hóa khoa Mệnh
Tự Hóa kỵ

Năm Tỵ

Tử

Tháng 2

+B. Tuất

PHỤ MẪU

12

THẤT SÁT(H)

Tả phù
Phượng các
Giải thần
Thanh long


Địa kiếp
Quả tú
Điếu khách
Địa võng

Hóa lộc Phu thê
Hóa quyền Phúc đức
Hóa khoa Phúc đức
Hóa kỵ Tật ách

Năm Tí

Quan đới

Tháng 9

+M. Dần

NÔ BỘC

52

PHÁ QUÂN(H)

Thiên giải
Thiên việt
Thiên trù
Thiên mã


Cô thần
Tang môn
Phi liêm
Thiên thương

Hóa lộc Tử tức
Hóa quyền Tài bạch
Hóa khoa Tật ách
Hóa kỵ Phúc đức

Năm Thìn

Bệnh

Tháng 1

-K. Sửu

QUAN LỘC

42


Phong cáo
Địa giải
Đường phù
Thiếu dương
Tấu thư


Thiên không
Hỏa tinh
L.Tang Môn

Hóa lộc Huynh đệ
Hóa quyền Tử tức
Hóa khoa Mệnh
Hóa kỵ Thiên di

Năm Mão

Suy

Tháng 12

+M. Tý

ĐIỀN TRẠCH

32

TỬ VI(Đ)


Địa không
Thái tuế
Tướng quân

Hóa lộc Tử tức
Hóa quyền Tài bạch
Hóa khoa Tật ách
Hóa kỵ Phúc đức

Năm Dần

Đế vượng

Tháng 11

-Đ. Hợi

PHÚC ĐỨC

22

THIÊN CƠ(H)

Văn xương
Văn tinh
Thiên quan


Trực phù
Tiểu hao
Linh tinh
L.Thái Tuế

Hóa lộc Tài bạch
Hóa quyền Phu thê
Tự Hóa khoa
Hóa kỵ Phu thê

Năm Sửu

Lâm quan

Tháng 10


[Mở bình giải]