Lá Số Tử Vi Và Bình Giải: Nguyễn Hồng Phúc Sinh ngày Mậu Thân Tháng Giáp Thân Năm Canh Tý

-T. Tỵ

PHỤ MẪU

14

THIÊN LƯƠNG(H)

Nguyệt đức
L.Thiên Mã


Kiếp sát
Phá toái
Tử phù
Đại hao
TUẦN
L.Thiên Hư
L.Đà La

Hóa lộc Huynh đệ
Hóa quyền Tử tức
Hóa khoa Quan lộc
Hóa kỵ Phúc đức

Năm Mùi

Trường sinh

Tháng 11

+N. Ngọ

PHÚC ĐỨC

24

THẤT SÁT(M)

Văn xương
Phong cáo
Thiên khôi
Thiên phúc
L.Lộc Tồn


Thiên khốc
Thiên hư
Tuế phá
Phục binh
Hỏa tinh
Linh tinh
TRIỆT

Hóa lộc Phụ mẫu
Hóa quyền Mệnh
Hóa khoa Tài bạch
Hóa kỵ Tài bạch

Năm Thân

Mộc đục

Tháng 12

-Q. Mùi

ĐIỀN TRẠCH

34


Thiên y
Long đức
Ân quang
Thiên quý


Địa không
Thiên riêu
Đà la
Quan phủ
TRIỆT
L.Bạch Hổ
L.Thiên Khốc
L.Kình Dương

Hóa lộc Thiên di
Hóa quyền Huynh đệ
Hóa khoa Tử tức
Hóa kỵ Phu thê

Năm Dậu

Quan đới

Tháng 1

+G. Thân

QUAN LỘC

44

LIÊM TRINH(V)

Văn khúc
Lộc tồn
Bác sĩ


Lưu hà
Bạch hổ

Tự Hóa lộc
Hóa quyền Thiên di
Hóa khoa Tài bạch
Hóa kỵ Tử tức

Năm Tuất

Lâm quan

Tháng 2

+C. Thìn

MỆNH

4

TỬ VI(V)
THIÊN TƯỚNG(V)

Hữu bật
Quốc ấn
Hoa cái
Long trì
Thiên tài


Quan phù
Bênh phù
Thiên la
TUẦN

Hóa lộc Tử tức
Hóa quyền Tài bạch
Hóa khoa Tử tức
Hóa kỵ Tật ách

Năm Ngọ

Dưỡng

Tháng 10

LÁ SỐ TỬ VI

Họ Tên:

Nguyễn Hồng Phúc

Âm Dương:

Dương Nam (Âm Dương thuận lý)

Tuổi:

Canh Tý, 0 tuổi thời điểm lập lá số

Ngày Sinh:

ngày 15/07/2020 âm - 02/09/2020 dương

Can Chi:

ngày Mậu Thân, tháng Giáp Thân, năm Canh Tý

Sinh Giờ:

giờ Bính Thìn (8:01)

Bản Mệnh:

Bích Thượng Thổ (đấp đắp tường)

Cuc:

Kim tứ cục (Mệnh Thổ sinh Cục Kim)

Cầm Tinh:

Con chuột, xuất tướng tinh con dê.

*Chủ Mệnh:

Tham Lang

*Chủ Thân:

Linh Tinh

Cân Lượng:

3 lượng 5 chỉ

Năm Lập:

Kỷ Hợi (2019) tại XemTuong.net

Lá số lập tại XemTuong.net

-Ấ. Dậu

NÔ BỘC

54


Đào hoa
Thiên đức
Thiên hỷ
Phúc đức
Lực sĩ


Kình dương
Thiên thương

Hóa lộc Huynh đệ
Hóa quyền Phụ mẫu
Hóa khoa Mệnh
Hóa kỵ Tử tức

Năm Hợi

Đế vượng

Tháng 3

-K. Mão

HUYNH ĐỆ

114

THIÊN CƠ(M)
CỰ MÔN(M)

Hồng loan
Thiếu âm
Hỷ thần


Địa kiếp
Thiên hình

Hóa lộc Tài bạch
Hóa quyền Phu thê
Hóa khoa Phụ mẫu
Hóa kỵ Quan lộc

Năm Tỵ

Thai

Tháng 9

+B. Tuất

THIÊN DI

64

PHÁ QUÂN(Đ)

Thai phụ
Tả phù
Phượng các
Giải thần
Thanh long


Quả tú
Điếu khách
Đẩu quân
Địa võng

Hóa lộc Tật ách
Hóa quyền Huynh đệ
Hóa khoa Phúc đức
Hóa kỵ Quan lộc

Năm Tí

Suy

Tháng 4

+M. Dần

PHU THÊ

104

THAM LANG(Đ)

Thiên giải
Thiên việt
Thiên trù
Thiên mã
Bát tọa


Cô thần
Tang môn
Phi liêm

Tự Hóa lộc
Hóa quyền Tử tức
Hóa khoa Mệnh
Hóa kỵ Huynh đệ

Năm Thìn

Tuyệt

Tháng 8

-K. Sửu

TỬ TỨC

94

THÁI ÂM(Đ)
THÁI DƯƠNG(Đ)

Địa giải
Đường phù
Thiếu dương
Tấu thư
Hóa lộc
Hóa khoa


Thiên không
L.Tang Môn

Hóa lộc Tài bạch
Hóa quyền Phu thê
Hóa khoa Phụ mẫu
Hóa kỵ Quan lộc

Năm Mão

Mộ

Tháng 7

+M. Tý

TÀI BẠCH Thân

84

VŨ KHÚC(V)
THIÊN PHỦ(M)

Hóa quyền
Tam thai
Thiên thọ


Thái tuế
Tướng quân

Hóa lộc Phu thê
Hóa quyền Tử tức
Hóa khoa Mệnh
Hóa kỵ Huynh đệ

Năm Dần

Tử

Tháng 6

-Đ. Hợi

TẬT ÁCH

74

THIÊN ĐỒNG(Đ)

Văn tinh
Thiên quan


Thiên sứ
Trực phù
Tiểu hao
Hóa kỵ
L.Thái Tuế

Hóa lộc Tử tức
Tự Hóa quyền
Hóa khoa Huynh đệ
Hóa kỵ Huynh đệ

Năm Sửu

Bệnh

Tháng 5


[Mở bình giải]